Lørdag 21/5 2022.

Anmeldelse af dyremishandling

Dyremishandling og behandling. Kategori: Dyrenes verden 1926. Side 4 af 7 < Tilbage

Kreatur slås ned med økse. En kreaturslagtning i tidligere tid. Inden skydeapparatet gjordes obligatorisk, foregik slagtninger af mindre dyr med kniv og af større dyr med økse. Øksehammeren var forsynet med en hul pig, der trængte ind i dyrets hjerne og virkede øjeblikkelig bedøvende. Men hvis dyret i der kritiske øjeblik gjorde en bevægelse eller øksen gled for slagteren, da forfejledes slaget, og dyret udstod da frygtelige - om end kortvarige - lidelser.

Sådanne drengestreger kan man se, når feks. en hund kommer på fremmed grund, og børn eller halvvoksne fanger den og, efter at have overbudt hinanden med ideer om, hvordan man skal "lave grin" med en sådan hund, feks. smører den ind i tjære og binder en blikspand i halen på den. Mens noget sådan gøres, tænker gerningsmændene ikke på, at de herved kan påføre dyret store lidelser, idet dyret både kan få hudsygdomme af tjæren og desuden, når den slippes løs, kan komme slemt til skade ved rædselsslagen at styrte af sted med den raslende blikbøtte i halen. Ansigterne, der var så muntre, den gang man fandt på spøgen, har gennemgået en svær forvandling, når individerne skal stå til regnskab for deres gerninger over for politiet og først her bliver klar over, hvad det er, de har gjort og må betale deres "spøg" med bøder for dyremishandling.

De fleste tilfælde, hvor der foretages ting, som forvolder dyr smerte, vil i reglen være så iøjnefaldende, at det vil vække opmærksomhed hos omgivelserne og herigennem forhindres. Anderledes er det, når man ved at undlade at passe sine dyr godt - vandrøgt - forvolder dyrene lidelse, idet den slags tilfælde er langt vanskeligere at se.

I vore dage ser man, at de fleste store byer er omgivet af kolonihaver, hvor familien bor om sommeren, på hvilket tidspunkt sådanne anlæg er beboet som en myretue. Næsten alle har foruden haven en hønsegård eller dueslag. Om vinteren flytter de fleste beboere ind til byerne, mens deres husdyr stadig må blive derude, og selv om dyrene ofte passes godt og daglig tilses, er vintertiden for kolonihavehøns sikkert ikke altid god. De forskellige dyreværnsforeninger har forbindelse med veterinærpolitiet i de senere år haft opmærksomheden rettet på dette forhold. Mangen en forfrossen høne og mangen en ensom hund kan være taknemmelig over, at der nu af og til kommer inspektion i kolonihaverne for at se, om dyrene daglig får deres foder og vand, og at der renses i deres bure, det sker nemlig, at man kan se sådanne dyr efter stærk regn eller sne gå rundt i et fuldstændigt oversvømmet bur.

Hvad tankeløshed og uagtsomhed kan forvolde af unødige lidelser for dyr, kan ses på billedet fra damperen "Niord". Hvis hestene her havde været anbragt rigtigt, havde de højst fået en voldsom slingretur ligesom menneskene om bord. Men nu måtte mange af dyrene bøde med deres liv, fordi menneskene havde været tankeløse og ikke regnet med en så ofte forekommende begivenhed som en storm på havet.

< Tilbage  Til side 5 >