Søndag 22/5 2022.

Andejagt på Fanø med en fuglekøje

Titel: Fangst og fangstmetoder. Kategori: Dyrenes verden 1924. Side 4 af 11 < Tilbage

Fuglekøje til andejagt. En fuglekøje. Fra en dam fører der ind i landet kanaler, som er overdækket med net. De er jævnt aftagende i bredde og ender i en ruse. Lokkeænder lokker vilde ænder til dammen og derfra ind i kanalerne, hvorfra de drives ind i ruserne og dræbes.

Et slags netfangst af nogen økonomisk betydning drives fuglekøjerne på Fanø. En fuglekøje består af en ikke alt for lille, helst 60-70 meter bred, rund eller sekskantet dam. Fra dammen er gravet nogen kanaler, ofte seks, ind i land. De er buede, 30-40 meter lange og overdækkede med net, bredest ved dammen og jævnt aftagende i bredde indefter. De ender i en ruse. Dammen er indhegnet med trådvæv, og der er plantet lave træer og buske om den for at gøre den mere lun for ænderne, og for at opsynsmanden kan iagttage fuglene uden at blive set. I dammen findes en del stækkede og mærkede lokkeænder af samme arter som de vilde, der søger til køjerne. De fodres i kanalerne og lærer hurtigt at søge derind, hvor de altid finder korn. Lokkeænderne stækkes kun én gang, og efter et års forløb kan de atter flyve, og de søger så ud på den flade strækning mellem Fanø og Sønderjylland, hvor de vilde kammerater opholder sig, og lokker dem med tilbage til køjerne. Når flokken er kommet ind til det udstrøede korn, lukker opsynsmanden for kanalen, driver ænderne op i rusen og dræber dem efter at have taget et passende antal ud til lokkefugle for næste år. Der er fire køjer på Fanø og der fanges hvert år i tusindvis af ænder i dem. I en af dem blev der i årene 1905-14 taget gennemsnitlig årlig 67 Gråænder, 147 Spidsænder, 191 Pibeænder og 2688 Krikænder, som vel med nutidens priser repræsenterer en værdi af ca. 5000 kr. Det er ikke alene på Fanø, men langs kysten helt ned forbi Holland, at der drives fangst i køjer. Fangsten er for så vidt dyrevenlig da fuglene dræbes hurtigt.

Selvskud kan kun anvendes på meget øde steder og er forbudt her i landet. Der opstilles et gevær eller en bue med pil ved en vildtveksel (vildtsti), således at skuddet, når det går af, rammer et passerende dyr på et dødeligt sted. Skuddet affyres, når vildtet støder imod en aftrækket fastgjort snor, der er spændt over vekslen. Til rovfuglen er konstrueret et selvskud, som går af, når fuglen sætter sig på en fjedrende pind, anbragt på en høj stang. Fuglen dræbes straks.

< Tilbage  Til side 5 >