Søndag 4/6 2023.

En artikel fra Dyrevennen - Råbuk fanget i en rævesaks

Titel: Fangst og fangstmetoder. Kategori: Dyrenes verden 1924. Side 11 af 11 < Tilbage

Rådyr fanget i en rævesaks.

Sakse og fælder skal efter jagtloven af 20. juni 1922 være således indrettet, at dyrene ikke lemlæstes af dem. Følgende beretning fra "Dyrevennen" februar 1924 viser, hvilket dyrplageri ulovlig anvendte sakse kan medføre:

"Den 4. januar dette år så skovfoged Christoffersen i Jørgensgård Skov under Åbenrå statsskovdistrikt i sneen et spor af et stykke råvildt, der havde slæbt med noget om det ene løb. Ved at gå sporet efter fandt skovfogeden en råbuk liggende med en rævesaks om det ene forben, den var så udmattet, at han kunne gå lige hen til den og - til trods for fredningstiden - give den fangst, da der ikke var nogen mulighed for, at den kunne komme sig, bla. havde den af rævesaksen fået brækket det ene forben. Dyret må have lidt meget ved at slæbe rundt med den tunge saks og ved, at benpiben stak ud fra bruddet.

Med beretningen fulgte det viste billede, der tydeligere end ord viser dyrplageriet, og hvad det arme dyr må have lidt på denne dets sidste vandring.

Ved en hurtig og energisk undersøgelse, foretaget af skovridderen, skovfogeden og det stedlige politi, fandt man, at saksen havde været stillet i en uindhegnet kålhave udenfor skoven, vistnok for harer, idet der var henlagt kålblade i vid omkreds om stedet. De to personer, på hvem mistanken er rettet, har nægtet at have opstillet den på dyret fundne saks. Ved en husundersøgelse hos dem er der fundet to andre sakse, som de har indrømmet, de har brugt til mårfangst udenfor indhegnet have.

Skovridderen, der har indgivet beretningen, slutter med følgende vægtige udtalelse. "Benyttelsen af sakse er dyrplageri, i en kyndig og samvittighedsfuld mands hånd mindre, men som altovervejende hovedregel er det samvittighedsløse personer, der benytter sakse".

(Forfatter: Ikke oplyst)
  < Tilbage