Søndag 22/5 2022.

Jagt på kalkuner og agerhøns

Titel: Fangst og fangstmetoder. Kategori: Dyrenes verden 1924. Side 3 af 11 < Tilbage

Fugle fanget i net. Fuglefangst med net, som den drives på Færøerne, er ikke dyrplageri, da ingen fugle bliver lemlæstet eller såret derved. Fuglene, der fanges, er Lunder eller Lomvier. Det er et livsfarligt erhverv at være fuglefænger. En dygtig fanger kan fange indtil 1000 fugle om dagen.

Til fangst af den vilde amerikanske kalkun bruges en indhegning, som der fører en underjordisk gang ind i. Fuglene lokkes ved udstrøet majs gennem tunnelen ind i indhegningen, og når de har proppet sig med majs og skal ud igen, er de ikke kløgtige nok til at søge det hul i jorden, de kom ind igennem, men løber rundt langs trådvævet, til jægeren kommer og drejer halsen rundt på dem.

I gamle dage, da skydevåbene var mindre fuldkomne, og jægerne sparede mere på krudt og hagl end nu - det tog sin tid at lade en forladebøsse - anvendtes garn og net til fangst af trykkende fugle, som færdedes i flok. Til agerhøns brugte man et garn med vinger og ruse, omtrent som en fiskeruse, men flad. Når hunden havde fundet hønsene, opstilledes garnet 80-100 meter fra dem, og jægeren søgte da at drive flokken ind i det. Den drevne fanger kunne tage flok på flok, men for den mindre kyndige gik det ikke så let, og fløj flokken op, var den frelst, i alt fald for den gang. En anden form var at trække et garn hen over flokken og lade det falde ned over den. Nu skyder man hønsene, og kun når der skal fanges noget levende til udsætning andre steder, bruger man fangst i garn.

I udlandet fanges forskellige fugle i garn, når de i træktiden passerer mellem tætstående, høje klipper, og på Færøerne tager man visse søfugle i poseformede net, som er fastgjort på en lang stang. Under visse vejrforhold flyver fuglene i uafbrudt række langs klippesiderne, og fangstmanden tager dem da på samme måde som insektsamleren tager sommerfugle i sin ketsjer. Metoden, som ikke er så simpel, som det kan se ud til af denne korte beskrivelse, har ligesom fangst i net den store fordel, at der ikke bliver sårede eller lemlæstede fugle tilbage.

Også til fangst af rovfugle anvendtes tidligere net, som stilledes løst op over en lokkefugl. Når høgen stødte på lokkefuglens bur, gav det en lille rystelse, som fik nettet til at falde. - Fiskerne anvender vandret opstillede garn til fangst af dykkende svømmefugle, som drukner, når de kommer ind under garnet.

< Tilbage  Til side 4 >