Lørdag 21/5 2022.

Skylleboring og diamantboring

Titel: Jordens dybeste borehul - Dybdeboringer. Kategori: Fakta 1926. Side 3 af 3 < Tilbage

Jernmuffe til diamantboring. Jernmuffe til diamantboring. Den fastskrues forneden på borestangen. I hullerne i muffen er fastgjort de mørke diamanter.

I Danmark anvendes i reglen skylleboringer. Borestangen, hvori der forneden er fast- skruet en mejsel, består af sammenskruede jernrør, gennem hvilke der under boringen pumpes vand, som gennem et hul i mejselen strømmer ud i borehullet og skyller det slam op, som fremkommer ved mejselens arbejde i borehullet, dette er beklædt med jernrør. Denne metode egner sig godt til boringer i jordlag og i bløde stenlag. Skal man bore i hårde stenlag, anvendes en "Diamantboring". Ved en sådan er borestangen også dannet af sammenskruede jernrør. Nederst er anbragt en jernmuffe, på hvilken der forneden og på siderne er fastgjort mørke diamanter, som er uigennemsigtige og derfor ikke kan anvendes som smykkesten. Ved deres hårdhed - diamant er jo det hårdeste stof, som findes - er de fortrinligt egnet til at arbejde i håde stenlag. Ved borets omdrejning sliber det sig ned i stenlaget og udsliber af dette en lang tynd boreprop, som efter nogen tids forløb knækker over og følger op med boret, når dette hejses op. Man får således ligefrem en prøve op af de gennemborede stenlag til nærmere undersøgelse. Ved Jernit-boringen i Jylland anvendtes først skylleboring, men til sidst diamantboring.

(Forfatter: Ukendt)
  < Tilbage