Søndag 22/5 2022.

Profetens efterfølgere Kaliferne

Titel: Profeten Muhammed. Kategori: Fra fjerne tider 1925. Side 8 af 8 < Tilbage

Muhammeddanske bedestillinger. De fire muhammeddanske bedestillinger.

Muhammed fik tilladelsen til at komme til Mekka og havde dermed faktisk vundet sejren. Han vakte umådelig opsigt, da han alene deltog i festen og udførte ceremonierne efter eget hoved. Og da han næste år, 630 e. Kr., med klingende spil og draget sværd rykkede frem med alle sine krigere mod Mekka, faldt byen for hans fødder uden sværdslag. Enkelte kampe med de gammeltroende og den rige købmandsadel fandt vel sted. Hans fjender blev dræbt, og de gamle gudebilleder blev fjernet fra det hellige festområde. Profeten gav derefter forskrifter for, hvordam festen fremtidig skulle helligholdes og vendte atter tilbage til Medina for herfra at organisere sin største menighed. To år senere døde den tidligt ældede relegionsstifter pludselig af en hidsig feber og blev begravet i Medina.

Hans efterfølgere Kaliferne (egentlig "stedfortræderne") fuldendte hans livsgerning. Profetens ord blev samlet og nedskrevet, for at menigheden kunne have en rettesnor at holde sig til. Således opstod Islams hellige bog Koranen. Og med sværdet og kloge forhandlinger førte kaliferne Islam langt ud over arabiens grænser, og i løbet af 300 år spændte den nye relegion fra Kina i øst over Indien, Persien, Babylon, Syrien, Ægypten, nord-Afrika til Spanien. I dens fodspor opblomstrede en mægtig kultur, der har været af umådelig betydning for middelalderens Europa, som gennem korstogene fik nærmere berøring hermed. Islams umådelige og pludselige udbredelse blev i høj grad begunstiget af et sidste voldsomt udbrud fra det arabiske folkekrater. En mægtig folkevandringsbevægelse var allerede noget før Muhammeds tid begyndt at forskyde sig fra syd mod nord. Den nye relegion tog disse skarer i sin tjeneste og erobrede hermed den gamle østerlandske kulturverden.

I den fem gange daglig gentagne bøn vender muhammeddanerne sit sind mod Allah og sit åsyn mod profetens hellige by. Meget er vokset op omkring profetens lære siden han forkyndte den i Mekka og Medina. Men troen på den eneste gud, Himlens, Jordens og menneskenes hersker, lever ubeskåret videre i millioners sind.

(Forfatter: Ukendt)
  < Tilbage