Lørdag 21/5 2022.

H. N. Andersen udvider kapitalen

Titel: Ø.K. Det østasiatiske Kompagni. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 2 af 9 < Tilbage

Funktionærbolig. Funktionærbolig i en af kompagniets teakskove.

H. N. Andersen vidste imidlertid, hvad han gjorde, og allerede i 1898 blev kapitalen udvidet med 1½ Mill. Kr. med henblik på anskaffelsen af tre nye endnu større dampere. Der blev - hedder det i Tilbageblik (bog af H. N. Andersen 1914) - allerede i disse begynderår lagt planer, der mindre gav sig udslag i ord end i gerning - planer, som hvis de var fremkommet i ord, måske ville have virket skræmmende, men efterhånden som det ene har underbygget det andet og er kommet til at fremtræde som led i det foregående, har virket som det selvfølgelige. Den bærende ide i disse planer og den stadige retningslinie for kompagniets udvikling gennem årene har været Vekselvirkningsprincippet - vekselvirkningen mellem de forskellige faktorer i erhvervslivet, mellem skibsfart, handel og industri. I henhold hertil har kompagniet selv oprettet eller taget initaitivet til oprettelsen af en række nye erhvervsvirksomheder, arbejdende i takt med hverandre som led i et fælles hele. Af hensyn til overskueligheden og til begrænsningen i den kapital, der til enhver tid stod til rådighed, har moderselskabet imidlertid stedse, når de forskellige enheder var modne, udskilt dem som selvstændige selskaber og derved frigjort kapital til udvidelse af bestående eller oprettelse af nye virksomheder.

Selv kun et par år gammelt oprettede Ø.K. sit første datterselskab, Det russisk-østasiatiske Dampskibsselskab med en aktiekapital på 3 Mill Rubler, hvoraf kompagniet tegnede halvdelen. Den russiske stillehavskysts kolonisering krævede store varetilførsler, så de to selskabers skibe fik fuldt op at bestille, og da den russiske japanske krig udbrød, kom man ud for en kæmpemæssig opgave, idet Ø.K. påtog sig at tilføre Mantschuriet alle mulige krigsfornødenheder - en opgave, som blev løst i samarbejde med engelske forretningskredse og med bistand af andre nationers skibe. Senere måtte Det russisk-østasiatiske Dampskibsselskabs flåde søge andre andre virkefelter og Den russisk Amerikalinie førtes skridt for skridt frem til sejr og samarbejde med de andre store emigratlinier, indtil verdenskrigen satte bom også for denne virksomhed. Efter fredsslutningen samlede Ø.K. - der imidlertid var blevet eneaktionær i selskabet, hvis aktiekapital var vokset til 12 Mill. Rubler - den under krigen splittede flåde, og efter en grundig istandsættelse af skibene genoptoges i begyndelsen af 1921 farten mellem Østersøen og Amerika under dansk flag af Baltic-America Line.

Det næste selskab, Ø.K. tog initiativet til, var Asiatic Français - Det franske Østasiatiske Kompagni - der fik en aktiekapital på 10 Mill Francs, og som på mange måder har knyttet Danmark i fastere kommerciel forbindelse med Frankrig. Året efter - i 1903 - stiftedes i samarbejde med svenske interesser The South African Trading Company, der lededes af Ø.K., og gennem hvilket der foregik en betydelig eksport af træ og cement til Syd-Afrika, senere optog det også plantagedrift.

< Tilbage  Til side 3 >