Lørdag 21/5 2022.

Nakskov Skibsværft bygger skibe til ØK

Titel: Ø.K. Det østasiatiske Kompagni. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 4 af 9 < Tilbage

Elefant løfter en træstamme. Efter at have slæbt de store træstammer gennem skoven - ofte adskillige mil - ruller elefanterne dem til slut ud i floden ved hjælp af stødtænder og snabel.

Forinden havde kompagniet sikret sig fordelagtige oliekontrakter over en længere årrække, idet dieselmotorens betydning selvfølgelig måtte afhænge af, at der var rigelig oliebrændsel at få og til en rimelig pris. Allerede ved krigens udbrud havde kompagniet 11 motorskibe i drift. Erfaringerne var så vellykkede, at man i 1915 bestemte sig helt at gå over til motordrift på de oversøiske ruter, og der sluttedes kontrakter med Burmeister & Wain om bygning af 21 motorskibe på tilsammen 259.000 tons. Værftet var imidlertid som følge af den livlige efterspørgsel også fra udlandet ikke i stand til at levere så hurtigt som ønsket, hvorfor Ø.K. tog initiativet til udvidelse af Nakskov Skibsværft, således at dette kunne bygge dieselmotorskibe, og mens Burmeister & Wain skulle levere de større motorer, kunne de mindre fremstilles på Holeby Dieselmotorfabrik, som var trådt i samarbejde med Nakskov Skibsværft. På grund af den voldsomme stigning i materialepriser og arbejdsløn kunne Burmeister & Wain ikke uden store tab opfylde kontrakterne om de 21 nybygninger, af hvike kompagniet kun modtog de 3, som betaltes betydeligt over kontraktprisen, og på værftets anmodning blev da kontrakterne om de resterende 18 skibe annulleret.

På Søfartsmuseet i Kronborg hænger et dobbeltbillede, skænket af etatsråd Andersen, der på en slående måde illustrerer den udvikling, som skibsfarten har undergået - en udvikling, hvori motorskibet danner det sidste betydningsfulde led. Det ene billede viser Ove Gjeddes Eskadre, der den 29. november 1618 passerer Kronborg på rejse til Ceylon. Eskadren bestod af orlogsskibene Elefanten og David, kompagniskibene Christian og Kjøbenhavn samt et lille proviantskib med en samlet lasteevne af ca. 1000 tons og en besætning på ca. 400 mand foruden soldaterne. Man kom ud for mange farer og eventyr, opbragte bla. to franske fribyttere, som optoges i eskadren, men mistede til gengæld to skibe ved forlis og ét, der uden tilladelse forlod eskadren. Havarier, ulykkestilfælde og dødsfald bortrev største delen af besætningen, og først i februar 1622 - over 3 år efter - nåede Ove Gjedde hjem med Elefanten, efterladende 2 skibe ved Tranquebar.

Det andet billede viser os nutiden, hvor skibsfarten har formået af gøre sig uafhængig af havets luner og alle de tilfældigheder, der prægede fortidens skibsfart. Det er Ø.K.s motorskib Siam, der med en lasteevne på 10.000 tons og 37 mands besætning afsejlede fra København d. 14. oktober 1913 for den 27. maj 1914 - altså 7½ måned senere - at vende tilbage efter en jordomsejling uden særlige uheld og uden sygdom eller dødsfald. Skibet havde tilbagelagt 35.000 sømil, anløbet 17 havne i tre forskellige verdensdele og befordret 25.000 tons ladning.

< Tilbage  Til side 5 >