Lørdag 21/5 2022.

Plantagedrift og Sojakagefabrikken på Islands Brygge

Titel: Ø.K. Det østasiatiske Kompagni. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 6 af 9 < Tilbage

Kort over Siam. Kort over Siam og Malakkahalvøen, hvor man let kunne orientere sig med hensyn til Ø.K.'s forskelligartede virksomheder på disse egne: Teakskovene, tinminerne, kokos- og gummiplantagerne samt filialerne og agenturerne.

Da Ø.K. i 1897 begyndte sin virksomhed, havde det i Østen kun Bangkok filialen (Andersen & Co.) med de forskellige herunder sorterende virksomheder. Efterhånden som dise udvikledes og handelen og skibsfarten voksede, først i Singapore og derefter op langs Kinas og Sibiriens kyster. Hertil knyttedes plantagedrift i forbindelse med industrielle virksomheder, således at kompagniet kunne købe eller fremstille de tropiske produkter og bringe disse til Europa og i stedet fordele europæiske varer på Østens forskellige handelspladser. Som en af de vigtigste artikler kan nævnes teaktræ, og kompagniet driver nu teakskove i det nordlige Siam (nu Thailand) på over 500 kvadratkilometer. Agenturerne i Øst-Sibirien og det nordlige Mantsjuri beskæftiger sig navnlig med opkøb af sojabønner, der bearbejdes herhjemme på den i 1909 oprettede Sojakagefabrik, som kan behandle 135.000 tons råstoffer om året. For yderligere at udvide sin omsætning af sojabønner har kompagniet endvidere interesseret sig i forskellige tyske anlæg, navnlig Stettiner Oelwerke, der tilsammen kan bearbejde 200.000 tons bønner om året.

I 1905 optog kompagniet plantagedrift og under Singapore filialen henlagdes efterhånden en række kakao- og gummiplantager, beliggende i de forskellige Malajstater på Malakkahalvøen. Plantagerne, der tilsammen spænder over 41.000 acres eller 30.000 tønder land, overdroges i 1917 til Det østasiatiske Industri- og Plantage-Kompagni (Ø.P.). Dette selskab, hvis aktiekapital er 20 Mill. Kr., overtog endvidere Sojakagefabrikken på Islands Brygge og de forskellige til den hørende virksomheder samt Ø.K.s tinmine i Pong på Malakka. For at frigøre kapital har man omdannet plantagerne - bortset fra Kretay Kokosplantage - til særlige engelske aktieselskaber, nemlig Mount Austin (Johore) Rubber Estates Ltd. og East Asiatic Rubber Estates Ltd., hver med en aktiekapital på 800.000 Pund Sterling. I disse selskaber har Ø.K. og Ø.P. majoriteten af kapitalen, og plantagerne ledes fremdeles af Det østasiatiske Kompagni. For selv at kunne oparbejde en del af den fra Østen hjemførte rågummi erhvervede kompagniet i 1914 majoriteten i Schiønning & Arvés Gummifabrikker og udvidede året efter aktiekapitalen til 2½ Mill. Kr. Ud fra ganske tilsvarende motiver deltog kompagniet i 1916 i udvidelsen af havregrynsfabrikken Ota (aktiekapital 2 Mill. Kr.), således at virksomheden kom til at omfatte også behandlingen af ris, der føres hertil i kompagniets skibe og derefter afsættes på hjemmemarkedet eller ved eksport.

< Tilbage  Til side 7 >