Mandag 23/5 2022.

Nørresundby Portland Cementfabrik bliver oprettet

Titel: Ø.K. Det østasiatiske Kompagni. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 7 af 9 < Tilbage

Pong tinmine. Pong Tinmine ligger ca. 35 engelske mil fra havet og gennemstrømmes af en bjergflod, der har sit udspring 2000 fod over havets overflade. En rørledning fører fra floden ned i dalen og leverer kraft til det elektricitetsværk, hvormed minen drives.

For en rederivirksomhed er det jo af afgørende betydning, at skibenes lastevne udnyttes fuldt ud, både i ind- og udgående fart. Vi har nævnt, hvorledes Det østasiatiske Kompagnis skibe bringer teaktræ, sojabønner og mangfoldige andre oversøiske produkter hjem til Europa, og naturligvis har kompagniet sørget for også at have tilstrækkelig last af masseartikler den modsatte vej. Med henblik herpå oprettede Ø.K. således i 1906 Nørresundby Portland Cementfabrik, der begyndte med at producere 200.000 tønder om året, men efterhånden er nået op på det firedobbelte, og i den seneste tid har fabrikken været genstand for yderligere udvidelser. Foruden sit eget produkt afsætter Ø.K. en del af de andre danske fabrikkers cement på oversøiske pladser. En anden vigtig eksportartikkel er kondenseret mælk, der for Danmarks vedkommende ikke havde spillet nogen nævneværdig rolle før Ø.K. i 1910 interesserede sig i Den danske Mælkekondenseringsfabrik i Nakskov. Fabrikken udvidedes betydeligt, og fabrikationsmetoderne forbedredes, således at den kondenserede mælk blev bedre til udførsel til troperne.

Vi har kun nævnt de vigtigste og bedst kendte af Ø.K.s datterselskaber, der er adskilligt flere - for slet ikke at tale om, at kompagniet til stadighed samarbejder med henved halvandet hundrede erhvervsvirksomheder af alle arter og i alle verdensdele. Imidlertid vil vi nu kaste et blik på selve kompagniets kapitalforhold ug de finansielle udbytte, der er opnået. Som allerede omtalt havde Ø.K. ved starten i 1897 en aktiekapital på 2 Mill. Kr., der kort efter udvidedes til 3½ Mill. Kr. I 1900 blev den fordoblet til 7 Mill., og i 1905 fandt der en ny udvidelse sted til 10 Mill. Kr. Hidtil var aktietegningen foregået til parikurs, men da kapitalen i 1906 øgedes til 15 Mill., skete det til kurs 125, og det samme var tilfældet i 1910, da den bragtes op på 25 Mill. Kr. Endelig i 1918 fordobledes aktiekapitalen for sidste gang til 50 Mill. Kr., og de nye aktier tegnedes til kurs 150. Hver udvidelse betød en mægtig fordel for de gamle aktionærer, idet den på børsen noterede kurs var langt højere end udvidelseskursen - inden udvidelsen i 1918 stod aktierne således i kurs 650! Den gennemsnitlige aktiekapital, som kompagniet har haft at arbejde med i de 29 år, det har virket, beløber sig til knap 24 Mill. Kr., og i dette tidsrum er der udbetalt et totaludbytte af ca. 140 Mill. Kr., svarende til en årlig gennemsnitsdividende af 20 procent. dette høje udbytte skyldes naturligvis særlig krigsperiodens højkonjunktur, hvor aktionærerne i enkelte år fik udbetalt 45 procent af kapitalen. Men selv i de senere år, hvor de fleste selskaber har givet ringe eller slet intet udbytte til deres aktionærer, har Ø.K. kunnet betale en meget smuk dividende, for 1924 15 procent, for 1923 og 1925 14 procent.

< Tilbage  Til side 8 >