Lørdag 21/5 2022.

Fra direktionen ned til den yngste lærling

Titel: Ø.K. Det østasiatiske Kompagni. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 9 af 9 < Tilbage

Ø.K.s hovedbygning. "På omslaget bringer vi et billede af Det østasiatiske Kompagnis hovedkontor i København på hjørnet af Niels Juels Gade og Holbergs Gade. Det er bygget i 1908 af arkitekt C.G. Tvede. Her løber alle trådene fra de vidt forgrenede virksomheder sammen".

Her må vi for det første huske, at Ø.K. har haft en organisk vækst, hvor led naturligt har føjet sig til led. Hver gang man har bevæget sig ind på nye områder, har det været efter nøje overvejelse og omhyggelig forberedelse. Men når det, der tilsyneladende består af så mange vidt forskellige enkeltheder, i virkeligheden danner en fast og afrundet enhed, skyldes det dog først og fremmest den ånd, hvormed H.N. Andersen formår at besjæle enhver af sine medarbejdere fra direktionen ned til den yngste lærling, således at hver på sin post føler arbejdets glæde og stoltheden ved at yde sit bidrag til kompagniets trivsel og vækst.

Den storhed i linierne, som kendetegner Det østasiatiske Kompagni, kan føres tilbage til tre hovedprincipper: vekselvirkning, gensidighed og erhverv udefra. Der er et af etatsråd Andersens ynglingsudtryk, at vi her i Danmark ikke kan leve af at barbere hinanden. Den virksomhed, der kun går ud på at omfordele de forhåndenværende indtægter, forøger ikke landets nationalformue - man må søge ud i den store verden og skabe nye værdier. der er det, Ø.K. har gjort, og dets betydning for dansk erhvervsliv kan ikke måles blot ved de førnævnte tal for dividender, afskrivninger og henlæggelser. Ad veje, som vanskeligt lader sig efterspore, spredes der, før disse overskud af driften fremkommer, utallige millioner ud over landet, uden at man skænker det en tanke, at de skyldes Østasiatiske Kompagni. I alt dette medvirker ikke alene dansk kapital og dansk arbejde, men også fremmed kapital og fremmedes arbejde. Til de fjerneste egne af jordkloden strækker kompagniet sine fangarme, men dets udnyttelse af fremmedjord har ikke karakteren af en udbytning. Gensidigheden er som nævnt et af Ø.K.s bærende principper, og derfor tilflyder der også de områder, hvor kompagniet virker, tilsvarende fordele gennem kompagniets organisationer og dets arbejde.

(Forfatter: A.C. Kaarsen)
  < Tilbage