Lørdag 21/5 2022.

Dansk Andels-Ægeksport

Titel: Andelsbevægelsens historie. Kategori: Forretningslivet 1925. Side 5 af 6 < Tilbage

Svinetransport. Andelshaverne møder med svinene. I Danmark fandtes i juli 1923 2.854.854 svin.
  Varemærke. Dansk Andels Ægeksports varemærke, tegnet af Severin Jørgensen, nu lige så anerkendt kvalitetsmærke for æggene som Lurmærket for smørret. Der eksporteres årlig ca. 42 mill. æg.
  Brugsforening. En ældre brugsforening på landet.

Ved siden af smør og flæsk er æg blevet en hovedudførselsartikel for det danske landbrug. Her er der ikke tale om nogen videre bearbejdelse, inden produktet kommer forbrugerne i hænde. Hvad det her kommer an på, for at afsætningen kan sikres til lønnende priser, er, at der kan leveres garanti for friske og gode æg. Også på dette område er andelstanken blevet sat i værk. I 1895 dannedes 'Dansk Andels-Ægeksport', der satte sig til formål at forbedre den danske ægeksport og sikre forbrugerne en førsteklasses vare. Selskabet består af kredse, hvoraf de første særlig fandtes i Vejle amt, men senere har de fundet udbredelse over hele landet. Hver kreds har sit nummer og hver producent inden for kredsen sit, så at det ved hjælp af det påstemplede nummer er muligt at føre ethvert æg, der måtte vise sig fordærvet, tilbage til den oprindelige producent. Der er således en sandhedskærne i anekdoten om amerikaneren, der i London, da han spise æg, lagde mærke til, at det bar et nummer. Han blev da nysgerrig og gik til æggehandleren for at få at vide, hvad det skulle betyde. Æggehandleren viste ham videre til grossisten, som han havde købt hos. Grossisten fortalte ham, at det var et dansk æg, og at han kunne få nærmere oplysning i Danmark. Da han i den anledning var ankommet til Esbjerg, fik han her rede på, at ægget stammede fra en ægsalgskreds i vestjylland, og hos kredsens formand blev han henvist til den husmandskone, i hvis hønsegård ægget var lagt. Endelig stod han over for konen, og da hun havde en mindre flok høns, hvis gøren og laden hun kendte ud og ind, kunne hun for den forbavsede amerikaner pege på en af hønerne og sige: Derfra er ægget kommet.

Hvorledes andelsbevægelsen er trængt igennem i det danske landbrug, kan ses af, at i 1909 hørte 84 pct. af landets køer under et eller andet andelsmejeri og 65 pct. af svinene til et andelsslagteri. Æggekredsene var ikke så stærkt udbredt, kun 28 pct. af hønsene hørte til en ægsalgskreds. I 1914 var der i alt omtrent 1200 andelsmejerier, 41 andelsslagterier og i 1916 540 ægsalgskredse under 'Dansk Andels-Ægeksport'.

< Tilbage  Til side 6 >