Søndag 4/6 2023.

Det tyske seddelomløb

Titel: Guld og papir. Kategori: Forretningslivet 1924. Side 5 af 6 < Tilbage

Men er seddeludstedelsen således steget stærkt herhjemme, er forholdet selvfølgelig endnu mere grelt i de lande, hvor sedlerne efterhånden er blevet ganske værdiløse. I hvor vanvittig en grad man kan udnytte seddelpressen, ses bedst af det tyske seddelomløb. Det udgjorde i 1913 2593 mill. Mark i 1918 22.107 mill. og i 1923 496.507.425.000.000.000 Mark. Er det underligt, at man efterhånden fra trykning af 100-marksedler måtte gå over til 5 billionmark sedler, og er det besynderligt, at disse sedler blev værdiløse, og at prisniveauet skruedes op til svimlende højder. Det er tal, der gør de mange anekdoter om "de mange, muntre penge" - eller "sørgmuntre" penge burde det vel nu hedde- alt for sandsynlige. Det fortælles således, at en rejsende kom ind i spisevognen med en kuffert; tjeneren gjorde ham opmærksom på at rejsegods ikke måtte bringes ind i spisevognen, hvortil den rejsende bemærkede: "Undskyld, men kufferten er min portemonnæ (pung), jeg skal til Wien." To delegerede fra lande, hvis valuta var ganske ødelagt, spiste frokost sammen i Genéve. Den ene betalte med et fragtbrev på en vognladning sedler i landets mønt, den anden med en seddelkliché, således at tjeneren selv kunne trykke så mange sedler han ønskede. Lyder det helt usansynligt på baggrund af de mange nuller?

Dette er historien om, hvorledes man kan misbruge papirpenge, d.v.s. de egentlige, de uindløselige papirpenge, og det er jo dem, man sidste år har anvendt i det meste af verden. Men har disse år end givet mere stof end ønskeligt til at vise misbrugen, ja så har de også vist at man kan anvende papirpenge på en sådan måde, at de bevarer deres værdi og fungerer ligeså som inløselige sedler og metalpenge. Sverige har bl.a formået at bringe orden i sit pengevæsen efter at have gennemgået en lignende inflationsperiode som Danmark. Det er sket ved indskrænkning af seddelmængden og kreditydelsen eller, hvad man med andre ord kalder en deflation. Medens man som nævnt ved inflation forstår det, at der skabes kunstigkøbekraft, der bevirker, at værdierne pustes op, er deflation det stik modsatte. Deflationen bestå simpelthen i, at man fjerner den kunstige købekraft ved at indskrænke seddelmængde og kreditydelse, og derved igen bringer ligevægt til stede. Det kan selvfølgelig ikke ske uden visse ofre. Man kan jo ikke formindske den seddelmængde, der er i omløb uden ved at opsige lån, og det betyder, at mange virksomheder ikke kan få de midler, de skal bruge til at arbejde med. De kommer i vanskeligheder - de svageste må helt standse driften, de andre - eventuelt indskænke produktionen, og der skabes på den måde en overgangstid med faldende priser og trykkede forhold på penge - og arbejdsmarkedet.

< Tilbage  Til side 6 >