Lørdag 21/5 2022.

Produktion og eksport af dansk smør

Titel: Det danske smør og eksporten deraf. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 5 af 7 < Tilbage

Smør klar til eksport. Smørret på lager - men kun ganske få dage, før det forlader landet.

Af den producerede smørmængde udføres langt den største del. Vi har på dette område indarbejdet den for en uden forstående tilskuer sikkert ret forbavsende, men ud fra et nationaløkonomisk synspunkt såre prisværdige praksis, at vi nok formår at fremstille en topfin vare i store mængder, men samtidig viser så megen resignation, at vi skønner, at varen er fin og navnlig for dyr for os selv, så at vi gør klogere i at benytte smørrets surrogat, margarinen, og så lave penge ved eksport af smørret. Omtrent 87 % af smørret sender vi ud af landet, hvilket for året 1925 beløb sig til 123 mill. kg.

Det er et meget stort tal, vil man sige, og dog sikkert uden rigtig at have noget begreb om størrelsen deraf. Vi er vant til at se mørret emballeret i vore kendte smukke dritler. Denne enhed er kendt i hvert fald af ydre. I en almindelig drittel rummes ca. 50 kg. smør, nemlig nøjagtig den engelske cwt (hundredweight) 112 eng. Pund. Der produceres altså årlig 2.8 mill. dritler smør og eksporteres omtrent 2.5 mill. dritler. Det er mange, vil man atter sige. Men tænk Dem, at dette kvantum betyder, at hvis man stillede disse dritler ved siden af hverandre i en lang række, ville vort årlige eksportkvantum nå fra Skagen til St. Gotthard. Eller for at blive inden for landets grænser: Ad landevejen fra Skagen ned gennem Jylland, over øerne til København ville der af det årlige eksportkvantum kunne sættes to rækker dritler i Jylland og tre rækker over øerne. En smuk allé at køre igennem.

Den årlige produktion og eksport fordeler sig omtrent jævnt over årets uger, et forhold, der er særkendende for dansk mejeribrugs teknik og afsætning, og som over for vore markeder - og vore konkurrenter - betegner et fortrin af uberegnelig værdi. En enkelt uges eksport beløber sig altså til omkring 50.000 dritler, lidt mere i visse sommermåneder, men som sagt uden større afvigelser. Tænkte man sig det ugentlige eksportkvantum anbragt i dritler og samlet på et sted, ville et bælte på 20 dritler ved siden af hverandre nå fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. En ikke helt almindelig "befolkning" af "Strøget".!

Eksporten af smør besørges på noget forskellig måde af forskellige arter af eksportfirmaer. Gennemgående er det således, at firmaer, som eksporterer smør, ikke beskæftiger sig med væsentlig andre varer. Smøreksporten er for så vidt altså ret specialiseret. Taler man med udlændinge om disse forhold, møder man ofte forbavselse over, at andelsmejerierne ikke alle besørger deres eksport selv, ved sammenslutninger eller enkeltvis. Således er det nemlig ikke. Omtrent to trediedele af det danske smør købes hos mejerierne af private firmaer, som eksporterer eller - for en ganske minimal dels vedkommende - fordeler det til hjemmesalg inden for landets grænser. Halvdelen af dette private køb repræsenteres af engelske firmaer, som har opkøbsfilialer på forskelige danske pladser, og den anden halvdel købes og eksporteres af danske firmaer.

Den sidste trediedel af hele kvantumet eksporteres af andelseksportforeninger, som mejerierne danner kredsvis, og som ved siden af den af de pågældende mejerier valgte styrelse har en merkantilt uddannet ledelse til at forstå det daglige og ugentlige arbejde. Der findes 11 sådanne smøreksportforeninger, der arbejder i nær tilknytning til mejeribruget og med hensyn til prisforhold og forskellige foretagender til bedring af eksportvarens kvalitet spiller en stor rolle for dette. De fleste eksportforeninger dannedes i 90'erne, da der herskede en del røre om vor smørhandels udøvelse.

< Tilbage  Til side 6 >