Mandag 23/5 2022.

Åndssvageanstalter og Værneskoler

Titel: Svagtbegavede børn. Kategori: Fremgang 1926. Side 8 af 9 < Tilbage

Store og stumme bogstaver. Med ortografen er det småt bevendt. Store og stumme bagstaver er til megen besvær.

Hvor et noget friere system virker, vil det være lettere at finde et område, hvor det er muligt at vække barnets interesse, således at det kan nå at opleve, at ikke alt arbejde er lutter forbandelse, inden det som voksen går ind i de evigt arbejdsløses håbløse rækker. Desuden vil en friere opdragelsesform af sig selv medføre en stærkere individualisering, således at opdrageren mere kommer til at beskæftige sig med det enkelte barn end med klassen som helhed. Derved vil det ofte blive muligt at finde årsagerne til barnets negative forhold til arbejdet og undertiden også fjerne disse årsager. (Undertiden simpelthen ved at skaffe barnet ordentlig, regelmæssig føde.)

Hvor finder man nu disse svagtbegavede børn? Ja, landet over vil man sikkert kunne finde en del i de almindelige folkeskoler, og de dårligste vil være at finde på åndssvageanstalterne, hvor de svagtbegavede vil være de bedste af eleverne. I København bliver de sigtet fra de almindelige klasser allerede i første klasse. Og så bliver de samlet i særlige klasser eller skoler, værneklasser eller værneskoler.

Værneskolen er en forholdsvis ny instution, her i landet fra 1913. I de fleste større byer er der nu skoleafdelinger for svagtbegavede, men dog ikke endnu i den udstrækning, som det var ønskeligt, i hvert fald så længe, som klassundervisning endnu er den herskende undervisningsform i vore skoler, og så længe det manuelle arbejde indtager den beskedne plads på skemaet, som det jo gør i vore dage. For det er jo klart, at blev arbejdet i skolen mere individuelt, blev der lagt mere vægt på det manuelle arbejde, og blev arbejdsprincippet: Kappestrid, erstattet med princippet: Gensidig hjælp, så var det ikke nødvendigt i skolen at udskille de svagtbegavede. Men disse kunne få lov at færdes og finde deres plads mellem de flinkere og flinkeste af deres normale kammerater.

< Tilbage  Til side 9 >