Lørdag 21/5 2022.

Aftenskoler - Dagskoler

Titel: Den Polytekniske Læreanstalt. Kategori: Fremgang 1925. Side 6 af 8 < Tilbage

Et møbelsnedkeri. Teknologisk Instituts møbelsnedkeri.

Formålet med aftenskolen er at bibringe enhver håndværker de teoretiske kundskaber og den tegnefærdighed, som ikke kan erhverves på et værksted, og som er nødvendig, for at han skal kunne arbejde sig frem i sit håndværk. Eleverne må ved optagelsen være fyldt 13 år. Skolen står åben fra 3. oktober til 30. juni og undervisningstiden er fra 4-9 aften. Betalingen, der erlægges kvartalsvis forud, er noget varierende for de forskellige fag, fra 8 til 13 kr. kvartalet.

For dagskolerne er betingelsen, at eleven er fyldt 15 år, når han indtræder i deres forberedelsesklasse, der er fælles for alle elever, som mangler de fornødne kundskaber for at kunne indtræde i en af dagskolernes første klasser. Undervisningstiden er fra kl. 8-2, betalingen 25 kr. månedlig og fagene dansk, regning og aritmetik, skriftøvelser, geometrisk tegning og elementær projektionstegning samt frihåndstegning. Fra forberedelsesklassen når eleverne over i de særlige dagskoler for bygningshåndværkere. Maskinkonstruktører, elektrokonstruktører, malerskolen, instituttet for metalarbejdere osv., alt efter den vej, de er slået ind på.

Betingelserne for at kunne optages i de forskellige skoler er varierende både hvad alder og værkstedsuddannelse angår, ligeså undervisningstiden og betalingen, herom giver skolens program nærmere oplysning. Der kan gives både fripladser og understøttelser. Som ved Polyteknisk Læreanstalt arrangeres også her ekskursioner for eleverne, de fleste til industrielle anlæg, teglværker, større boliganlæg o.lign. men også til udlandet har der været foretaget udflugter med tilskud fra skolen og det Rejersenske Fond.

Hvert år udsætter Det tekniske Selskabs Skole en række prisopgaver for kunsthåndværkere, hvis løsning belønnes med en medalje og en pengesum.

En anden vanskelighed for mesterlæren byder den indskrænkning i de gode værksteders antal, som den stigende specialisering inden for erhvervene fører med sig. De gamle værksteder, der gav sig af med alt muligt inden for faget, er snart "en saga blot", på mange steder er det således, at man kun beskæftiger sig med en enkelt ting eller en enkelt gruppe af arbejde. Det har man i senere år søgt afhjulpet ved oprettelse af en række fagskoler, hvor man supplerer den faglige uddannelse på værkstederne ved en skoleværkstedsuddannelse, ledet efter værkstedsprincipper, Fagskolen for Boghåndværk, Skomagerskolen, Urmagerfagskolen, Glarmesterskolen, Dansk fotografisk Forenings Fagskole, Skrædderfagskolen, Blikkenslager- fagskolen, Barber- og Frisørfagskolen og flere.

< Tilbage  Til side 7 >