Mandag 23/5 2022.

Historien bag Teknologisk Institut

Titel: Den Polytekniske Læreanstalt. Kategori: Fremgang 1925. Side 8 af 8 < Tilbage

Fagskolen for håndværkere. Teknologisk Institut (Fagskolen for Håndværkere og mindre Industridrivende). København, begyndte sin virksomhed i 1907 i nogle små lokaler i Industribygningen i Vesterbros Passage. Dets nuværende bygning blev taget i brug i 1917, den ligger ved Boulevardbanen omgivet af Jernbanegade, Vester Farimagsgade og G. A. Hagemannsgade.

For at hjælpe den arbejdende mester og svend blev Teknologisk Institut oprettet.

Dets vej fremover var til en begyndelse trang nok, og det var først efter megen modstand, at instituttet kunne begynde sin virksomhed i nogle små lokaler i industribygningen i 1907. Nu har den sin meget statelige bygning, elevantallet er vokset fra 42 til 3534, en gæld på 500 kr. er i samme tidsrum blevet til en formue på halvtredie million kr. Det er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse, der består af repræsentanter for industri og håndværk, arbejdsgivere og arbejdere, samt for stads- og statsmyndighederne. Staten giver et tilskud på godt en kvart million kr. Håndværks- organisationerne giver et andet tilskud, og resten tjener instituttet selv, idet ingen assistance ydes derfra uden et vederlag, selv om det er meget beskedent.

Ad tre veje søger Teknologisk Institut at løse sin opgave.

Der findes en dagskole med kursus fra 3-8 uger for folk fra provinsen, og en aftenskole med fra 2-6 timers ugentlig undervisning vinteren igennem. Undervisningen omfatter de merkantile fag som bogføring og kalkulation, materialelære, faglære og visse andre vigtige dicipliner som motorlære og lignende.

Den rådgivende afdeling har en lang række håndværkerkonsultationer under sig, der giver råd og vejledning, og som bl.a. sender konsulenter ud overalt og til samme pris - 15 kr. pr. dag - hvor det så er, om det er på vesterbrogade eller i Herning.

Udstillingsvirksomheden foranstalter dels faglige udstillinger, dels faglige udstillinger, dels udstillinger med den opgave at give impulser eller fremme forståelsen af arbejder inden for produktionsområdet.

Endelig må nævnes, at instituttet er sit eget forlag for en række småskrifter, der omhandler faglige spørgsmål af alle arter.

I al almindelighed kan det siges, at instituttet arbejder for at lære håndværk og industri større økonomi i produktionen og for en udvidelse af produktionen ved optagelse af nye opgaver inden for hjemmemarkedet, eventuelt eksportmarkedet.

(Forfatter: Ikke oplyst)
  < Tilbage