Søndag 4/6 2023.

Det internationale kørecertifikat

Titel: Lidt automobil-sprog for lægmænd. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 6 af 6 < Tilbage

Rolls Royce. Rolls Royce (Engelsk nummerplade).

Ford. Ford, bemærk forakslens og forfjedrenes stilling.

Det internationale kørecertifikat udstedes af politiet. Hos politimesteren i den politikreds, hvor vognen er indregistreret, afhentes et skema til andragende om certifikatet. Skemaet udfyldes og indleveres derpå til nævnte politimester, idet der vedlægges et uopklæbet fotografi af hvert af de personer, der skal føre vognen på turen samt deres kørekort. Tillige afleveres vognens indregistreringsattest. Politiet påtegner andragendet, og dette med de nævnte bilag sendes direkte til Stastpolitiet i København eller afleveres til de omtalte organisationers kontorer, hvorefter certifikatet udstedes af Statspolitiet mod erlæggelsen af 5 Kroner. Certifikatet gælder et år fra udstedelsesdagen. Det vil for øvrigt i en nær fremtid blive afløst af 2 andre dokumenter, et personligt internationalt kørekort og et til vognen hørende certifikat, men det kan endnu ikke siges, hvorledes fremgangsmåden så bliver.

Toldpassersedlerne eller Triptyques er, som navnet antyder, dokumenter, der mod afstempling giver passerret forbi toldkontrollen i det land, de er udstedt til, både for indrejse og for udrejse. Disse passersedler udstedes af motororganisationerne ved henvendelse til deres kontorer, og der skal i depositum over for denne organisation stilles et vist beløb, der afhænger af toldens størrelse i det eller de lande, der skal rejses i.

Dette depositum kan stilles på forskellige måde, enten kontanter, som bankgaranti eller ved at tegne en slags forsikring, og fordelen ved at organisationerne ordner den sag er, at man slipper for alt pengemellemværende, hvad tolden angår, på grænsestationerne, hvor det ellers kunne blive indviklet nok, navnlig når man skal have tolden igen ved udrejsen.

På grænsestationerne skal man ved indrejsen i de fleste lande betale et eller andet beløb for at få lov til at køre i landet, og dette uafhængigt af toldpassersedlens havelse. Det er en slags vejskat, de fremmede skal betale for slid på vejene, og beløbets størrelse retter sig efter opholdets længde.

Når en dansk har kørt i udlandet og kommer hjem til det gamle land, skal indregistreringsattesten fremvises for den danske toldkontrol til bevis på, at man ikke har fået en anden vogn i udlandet, i hvilket tilfælde der selvfølgelig skal betales told og omsætningsafgift. (Forfatter: A. Tryde.)
 

< Tilbage