Søndag 4/6 2023.

Styremekanisme og bremser

Titel: Lidt automobil-sprog for lægmænd. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 3 af 6 < Tilbage

Fire kølere. Øverste billede: Chrysler.

Næste: Adler. Den spidst tilløbende køler er ejendommelig for de fleste tyske vogne.

Næste: Fiat.

Nederste: Renault. Bemærk motorhjælmens karakteristiske form. Køleren ligger bag motoren.

Smøringen er af yderst vigtighed og er afgørende for motorens ydeevne. Der anvendes nu altid cirkulationssmørring, og systemet er ofte således anordnet, at alle de mange forskellige smøresteder på een gang kan forsynes med olie blot ved at trykke på en knap på instrumentbrættet.

På chassis'et findes som nævnt anbragt styremekanisme, bremser etc. Føreren betjener styremekanismen ved hjælp af et rat. Styremekanismen er meget forskellig fra den ved hestekøretøjer anvendte.

I modsætning til hestekøretøjets drejestol er automobilets foraksel ubevægelig anbragt, vinkelret på vognens længdeaksel. På enderne af forakslen er anbragt styretappe , hvorpå hjulets løbetap er anbragt tilligemed en skråtstillet arm. De to arme er forbundet ved en forbindelsesstang, således at de to hjul følges ad, når føreren ved at bevæge rattet får styrestang og styrearm til at virke på den ene løbetap. Bremserne virker i mange tilfælde på baghjulene og på tranmissionen, nemlig på kardanakslen bag gearmekanismen eller på baghjulene alene, men i flere og flere vogne findes nu bremser på alle fire hjul, en form, der er overordentlig effektiv og virker stærkt fremmende for færdselssikkerheden . Bremserne bringes til indgribning dels ved en fodpedal og dels ved en løftestang, der betjenes med hånden. Ved siden af håndbremsestangen sidder en stang, der giver indstilling af gearmekanismen, i hvilken der oftest finder tre forskellige tandhjulsforhold for fremadkørsel og et for bakning. Hjulene er trådhjul med mange tynde eger, artillerihjul, der har svære eger af træ eller stålrør og pladehjul.

Til hjulbelægning anvendes altid gummi. Luftringen består af en gummislange, fyldt med luft under tryk og beskyttet mod slid og beskadigelse ved et omliggende dæk.

I en almindelig automobilring består dækket af flere lag lærred (stræklærred), der er vulkaniseret sammen og omgivet af et lag vulkaniseret gummi (slidbanen). Gummislangen pumpes op til et tryk af 3-7 atmosfærer.

Ved ballonringe anvendes kun et tryk af 2-3 atmosfærer, men til gengæld har luftslangen et betydelig større rumindhold, således at ringen bedre fylder vejens ujævnheder og derved giver blødere kørsel.

Vognens ydre er snart sagt lige så afvekslende som menneskets ansigt. Karosserifabrikkerne kan jo lade overdelen bygge, ganske som det passer, men der er dog efterhånden ved at blive fastslået visse hovedtyper, der mer eller mindre ensartet går igen.

Fabrikkerne holder sig imidlertidig ikke slavisk til de angivne navne, og man vil ofte i kataloger fra en fabrik finde et navn for den vogntype, der i et andet katalog kaldes noget ganske andet.

De forskellige fabrikkers vogne er først og fremmest mærket ved fabrikkens bomærke eller navnetræk. Dette sidder næsten altid på køleren, så at man her kan overtyde sig om, hvilket fabrikat man har for sig. På næste side ser læseren nogle af de mere kendte fabriksmærker med angivelse til fabrikkens hjemsted. Som regel er desuden kølerens form karakteristisk, således at man også blot ved et blik på kølerens form kan fastslå fabrikkens navn. Vi bringer her nogle afbildninger af forskellige af de karakteristiske kølere - Læserne vil ved at kigge nærmere efter let kunne indprente sig de forskellige typer - det ville fylde side op og side ned, om der her i FREM skulle bringes en indgående beskrivelse af de forskellige fabrikkers særegenheder, så der må læseren give afkald på nærmere enkeltheder. Men prøv blot på grundlag af billederne her at lægge mærke til de vogne, De møder, så vil de snart se, at De ret hurtigt vil kunne afgøre, hvilken slags vogn det er, der kommer susende hen ad gaden, og til slut kan De på lyden af motoren og ved at kaste et blik på vognens silhuet dokumentere Deres kendskab til automobilernes udseende - ganske lige som salig Sherlock Holmes ved hjælp af lidt tobakaske og en bukseknap kunne beskrive ejermandens liv, karakteregenskaber, ydre og familieforhold. Det kommer blot an på øvelse og rask opfattelse.

< Tilbage  Til side 4 >