Mandag 23/5 2022.

Undervisningsfilm - naturoptagelser

Titel: Filmens historie - Del 2. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 7 af 10 < Tilbage

Fejl i filmen. Når man nu om stunder optager en film fra fordums dage er der meget, man skal passe på for ikke at bryde illusionen. Her virker f.eks. de telefontråde i billedets øverste halvdel en smule desillusionerende på tilskueren, såsom telefonen ikke var opfundet i ca. 1850, hvor denne film foregår. (Billedet er redigeret for synliggørelse af trådene)

En af de store muligheder, filmen byder samtiden, er den rent pædagogiske. Det er jo givet, at det levende billede virker langt mere lærerigt end det stillestående. Ja, at mange ting, der netop karaktiseres gennem deres bevægelser, slet ikke kan illustreres fyldestgørende på et fast fotografi.

Dette fik man også meget hurtigt øjnene op for, og rundt om i verden kom pædagogerne til mere og mere at interessere sig for problemet "Undervisningsfilmen".

De store amerikanske filmproducenter tog tanken op, og man optog de herligste naturfilm. Dygtige filmfotografer spændte deres tunge apparat på ryggen og begav sig ud på ekspeditioner til verdens fjerneste og mærkeligste egne. Dybt inde i junglen trængte de og "filmede" der storvildtet i naturtilstand. Med flyvemaskine gik de op over vulkaner og fotograferede de gigantiske udbrud. Ned på havets bund gik de i dykkerklokker og aflurede de store dybder deres hemmeligheder. Højt op mod det yderste nord trængte de og hjembragte billeder, som gav os, der sidder herhjemme bag fire lune vægge, en levende forestilling om, hvorledes livet former sig for en artisk forsker såvel som for en eskimo ved ishavets bredder. Et væld af folkelivsbilleder blev således optaget. Vi kan nu sætte os ind i et biografteater og aflægge et besøg på den anden side sf jordkloden hos japanerne og kineserne, på sydhavsøerne og blandt indianere i deres reservatorier osv. i en uendelighed. Og det er jo ganske givet, at denne form for film har en ganske specielt kultiverende og opdragende betydning, at den er en overordentlig let og populær måde at sprede kundskab blandt masserne på.

Men ved siden af disse film, der blot er naturoptagelser på ganske almindelig måde, er man jo også, takket være den højt udviklede fotografiske teknik, i stand til at optage mange andre slags billeder til mere videnskabelig brug.

Vi tænker her først og fremmest på de vanvittige hurtige optagelser med langsom fremføring, som vi omtalte ret indgående i den første af disse artikler, en filmform, der har meget stor betydning ved studiet af f.eks dyrelivet og sportspræstationer. Men foruden dette har man det mikroskopiske fotografi, der f.eks. i videnskabsmændenes laboratorier anvendes til at se livet i en bakteriekultur, vævenes vækst og formering. Blodlegemerne og deres virksomhed i den levende organisme og meget, meget andet.

Det siger sig selv, at et passende udvalg af alle disse forskellige ting også egner sig ganske fortrinligt som undervisningsmateriale i skolerne, og der sættes da også en del arbejde ind på i videre og videre udstrækning at få indført filmen som led i den daglige undervisning.

< Tilbage  Til side 8 >