Søndag 4/6 2023.

Hvad koster en cykelferie til Frankrig

Titel: Til Paris på cykel med telt. Kategori: Fritid og sport 1924. Side 2 af 10 < Tilbage

Stranden i Dieppe. Udsigt over Dieppes badestrand. Et badested ved Frankrigs nordkyst har ikke den samme landlige karakter, som vi her i landet fordrer for rigtig at synes om det. Byen er som alle andre med høje huse og snævre gader, og det åbne plateu har mere lighed med plænerne i en velholdt park end med en badestrand. Alligevel er stedet meget søgt i sommertiden.

Men - der er langt til Paris, og det tager tid at gå derned. Ikke én af ti tusinde har råd til at ofre så meget af sin tid som det moderne liv har formået at gøre så kostbar. Mere end en måned, når det kommer højt, kan man sjældent afse, og på en måned kan det ikke gøres. Løsningen af spørgsmålet er imidlertid nærliggende - eller burde være det - for en dansker. Har ikke den samme udvikling som har velsignet os med biler, D-tog og flyvemaskiner tillige skabt os det nyttige lille apparat: cyklen. Hvis jeg var i mindst måde digterisk begavet, ville jeg skrive en Ode til cyklens pris og alle cyklende medmennesker på land og by ville forstå mig - som forholdene imidlertid ligger, skal jeg nøjes med at gøre opmærksom på, at cyklen opfylder begge de stillede krav: den bringer en afsted med en rimelig fart og gør det samtidig muligt at få "vejen" at se. Når man kører på cykel igennem et skønt landskab, har man ikke nogen pinlig fornemmelse af at være en "fredsforstyrer" i deres øjne som rettelig hører hjemme der. - Man vil indvende, at en cykeltur til Paris er en bekostelig historie. Det er galt: hvis man har cyklen og ellers intet udstyr kan en månedstur gøres for en sum på 300 kr., selv når vi regner med en kurs på 25.

Jeg skal i det følgende forklare nærmere hvordan, idet jeg henter de praktiske oplysninger fra en tur, jeg selv har gjort over Esbjerg-Dunkerque(damper)-Paris-Le Havre-Dunkerque (cykel)-Esbjerg(damper)-København(cykel). Det er ikke meningen at give en ufejlbarlig 'rejseparole', men at sætte læseren ind i de vanskeligheder, man kan møde, of måden, hvorpå de overvindes: kort sagt at gøre læseren fortrolig med den tanke at cykle til Paris.

< Tilbage  Til side 3 >