Søndag 4/6 2023.

Københavns Roklubs Schwerinerhold

Titel: Rosport - Kaproning. Kategori: Fritid og sport 1925. Side 5 af 7 < Tilbage

Københavns Schwerinerhold. Københavns Roklubs "Schwerinerhold" (Navnet har de fået efter deres første sejr ved regattaen ved Schwerin) vinder overlegent "Erster Junior-Vierer" I Schwerin 1923.
  Single-Sculleren. Single-Sculleren er den vanskeligste bådtype at ro i. Som oftest går det i begyndelsen som billedet viser, han vælter under sine første forsøg og må bjerges på det tørre af kammeraterne, som almindeligvis er interesserede tilskuere.

Skønt motionsroerne som nævnt er i overtal i de fleste klubber, er det dog aldrig værre, end at der findes en stab af kaproere, og hvor meget godt der end kan siges om motionsroerne, må det dog indrømmes, at det er kaproerne, der i egentligste forstand danner klubbens kerne. Det er deres bedrifter, der skaber klubbens historie, deres sejre, der giver dens navn klang. Det er dem, der tager en hånd med, når det kniber, dem, der våger over materiellet og som uden enhver ydre myndighed forstår at holde justits blandt mindre omhyggelige kammerater.

At blive en fremragende kaproer, en frygtet modstander, er vel også de fleste begynderes drøm, når de melder sig ind i klubben. For at drømmen skal kunne realiseres, kræves der imidlertid noget mere af den vordende kaproer end af den almindelige roer. Først og fremmest må helbredet være i orden, særlig lunger, hjerte og nyrer. Derefter kommer så de mere specielle krav. Almindeligvis mener man således, at de bedste kaproere findes blandt de slanke, senestærke folk med stor lungekapacitet og et kraftigt hjerte, men ofte træffer man fremragende kaproere, der netop er korte, sværmusklede og har ualmindelig lille lungekapacitet. Noget afgørende lader sig altså ikke sige. Hvad det i allerhøjeste grad kommer an på på kaproningsbanen er som nævnt roernes åndelige egenskaber, deres temperament og udholdende viljestyrke.

Den legemligt stærke roer, der ikke besidder den højeste grad af disse egenskaber, vil langtfra være så meget værd i båden som den fysisk svagere roer, som har dem. Hvor forsigtig man skal være med at dømme efter det ydre vises godt af det hold der i 1901 vandt det store tyske løb "Kaiser Vierer". Ingen af disse roere vejede nemlig ret meget, den tungeste kun 70 kg. Det var med andre ord ganske spinkle folk. I de seneste års kaproninger har Københavns Roklubs "Schwerinerhold", et forholdsvis svagt hold, fysisk set, givet beviser i samme retning ved at være alle danske hold overlegne.

Som i så mange andre forhold gælder det også i roning, at hvis man vil opnå noget, må man arbejde hårdt derfor. En rotræning er meget streng og forlanges holdt meget nøjagtigt. Først og fremmest må den trænende afholde sig fra alt, hvad der hedder tobak og spiritus. Dernæst skal han leve yderst regelmæssigt, gå tidligt i seng hver aften, helst kl. 10 på slaget og sørge for mindst 8 timers søvn hver nat.

< Tilbage  Til side 6 >