Lørdag 21/5 2022.

Møde om næste års sommertur

Titel: Skolerejser - Skolerejsehjem. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 2 af 8 < Tilbage

Skoleelevernes sovesal. Når dagens march er til ende, hviler vi vore trætte lemmer på skolerejsehjemmets madrasser - på dette billede i Skagen.

Undertiden skrives der navne op på tavlen, hænderne rækkes i vejret, og tal sættes ud for navnene, der foretages åbenbart valg.

Vi går indenfor og opdager snart, hvad der er på færde.

Det er en klasse, der allerede holder møde om næste års sommertur.

Ruten for denne fastsættes, og embedsmænd udvælges, for at sammensparing af penge og øvrige forberedelser til turen kan påbegyndes i rette tid.

"Jeg foreslår, at vi vælger Willy Poulsen til kasserer", siger en fregnet ung mand på ca. 15 år.

Andre navne bringes i forslag, men Willy sejrer overlegent, og det påhviler nu til ham hver uge at indkræve de 50 Øre, det er nødvendigt for hver rejsedeltager at aflevere for at skaffe driftkapitalen til at foretage en 14 dages fodtur for næste sommer.

Derefter vælges redaktøren.

Han måler ruten op, dividerer antallet af kilometer med antallet af rejsedeltagere og tildeler derefter hver enkelt et bestemt stykke af ruten at skaffe oplysninger om. Der skal han nemlig være fører.

Han indsamler senere bidragene til den rejsebog for ruten, som klassen i årets løb skriver, idet hver "fører" skriver om sit stykke vej. Er en fører for overfladisk i sit arbejde, sender redaktøren ham igen hen på biblioteket for at søge nærmere oplysninger i Traps "Danmark" og andre bøger, der fortæller noget om stederne, der skal besøges på rejsen.

Alt dette går naturligvis for sig under lærerens ledelse og opsigt, men hans kunst er det så lidt som muligt at lade drengene mærke at han er der.

Læreren holder i løbet af efteråret et møde for forældrene og fortæller dem om turen, som han og drengene har planlagt, hvor den går hen, hvorledes forholdene er undervejs, hvad drengene får at spise, hvor der kan sendes brev og pakker til dem, hvorledes de kan træne sig til turen osv.

Og så går iøvrigt alt sin gang til den dag, da rejsen begynder.

Lykkelige drenge - og piger med!

Se flokken, når den en sommermorgen kommer marcherende hen ad landevejen. Her er fuld musik på: Er der 20 unge mennesker, er der med det samme et kor på 20 sangere, der øjeblikkelig, når stemmem bliver lidt hæs og halsen tør, forvandles til 20 fløjtenister.

< Tilbage  Til side 3 >