Lørdag 21/5 2022.

Anlæggelse eller oprettelse af et rejsehjem

Titel: Skolerejser - Skolerejsehjem. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 7 af 8 < Tilbage

Klassen er nået til Bulbjerg. En lille afstikker til Bulbjerg.

Over Bøffelkobbel og Dybbøl kommer man derefter til Sønderborg (Kvarter i to nætter). Dagen efter skal man sikkert atter op i Dybbøl Skanse og rigtig gå det hele igennem igen. Andre har måske også lyst til en tur til Augustenborg eller et andet sted på det frugtbare Als.

Fra Sønderborg sejles der gennem Alssund til Åbenrå, og her slutter den lille rejse gennem det minderigeste og skønneste egne af vort land.

Sønderjyllandsturen (8 dage), begyndende i Padborg og sluttende i Åbenrå, koster beregnet på lignende måde som den nørrejydske rejse, Kr. 20.00. Har man Kr. 25.00 til disposition pr. barn, kan man altså ofre ca. Kr. 5.00 på middagsmad i løbet af de 8 dage.

Foreløbig haves kun disse to ruter her i Danmark, men udvidelser og nye ruter er planlagt.

Anlæggelse eller oprettelse af et rejsehjem for 20 elever og 2 ledere koster ca. Kr. 800.00 der anvendes til indkøb af madrasser med puder, tæpper, vandfade og lignenede. - Det kniber for skolerejsehjemmene at få de nødvendige penge skrabet sammen til de ønskede udvidelser af ruterne. Komiteen har planer liggende færdige for en herlig rute på Bornholm med i alt 8 rejsehjem der tænkes anbragt i samtlige af Bornholms købstæder (med undtagelse af Nexø og Hasle) og i Rutsker. Ruten vil blive på 8-10 dage, men komiteen mangler 4000 Kr. for at kunne gennemføre den.

Der påtænkes en udvidelse til det dobbelte af rejsehjemmet i Åbenrå. - En 3-4 dages rute over Vordingborg - Møens Klint vil sikkert også samle megen interesse og er ligeledes planlagt, yderligere en nordsjællandsk rute med stationer i Hillerød og Helsingør.

(I København modtages og indkvarteres provinsbørn af Foreningen til Provinsbørns Ferieophold).

Og endelig kunne der lægges en udmærket rute rundt til fynske byer og herregårde.

Der er altså nye opgaver nok - hvor er den rige mand, der vil træde til med pengene ?

Skolerejsehjemmet bliver allerede nu ret flittigt besøgt. I 1924 benyttedes de af 7 hold på 14 dages fodture, i 1925 af 27 hold, og allerede i november 1925 er 36 hold indtegnet til benyttelse af hjemmene næste sommer (1926). - Meget tyder på, at den nye bevægelse, Fodtursbevægelsen, vil vokse sig stærkere og stærkere, og vi må håbe, at dette vil ske.

Vor ungdoms horisont udvides derved fra det daglige liv og de daglige omgivelser til festen og de fremmede egne, de unge hærdes derved og bliver sundere, stærkere og mere modstandsdygtige.

< Tilbage  Til side 8 >