Mandag 23/5 2022.

Fodgængere på fortovet

Titel: Trafik og færdsel. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 8 af 10 < Tilbage

I det hele taget er trafikken nu til dags så stærk, at der hører en vis grad af omtanke og forsigtighed til, for med udsigt til bevaring af liv og lemmer at færdes på gader og veje. Og man må vel huske på, at man ved mangel på betænksomhed og hensyntagen ikke alene sætter sit eget, men også andres liv eller førlighed på spil.

Det er derfor nødvendigt at sætte sig ind i og at overholde de almindelige færdselsbestemmelser. Når alt kommer til alt, er de jo ikke mere indviklet, end at man kan fatte dem, ikke mere talrige, end at de er til at lære, og i hovedsagen ligger de så nær den selvfølgelige hensynsfuldhed, at det ikke kan være svært at overholde dem.

I det følgende skal der gives en kort oversigt over de vigtigste af disse færdselsregler, idet der lægges særlig vægt på de regler, der direkte eller indirekte angår fodgængere, der særlig er udsat for at blive offer for færdselsulykker, og det er også dem, der særlig trænger til at få reglerne indskærpet. Der findes desværre tusinder af fodgængere, som færdes på hovedstadens gader uden at synes at have den fjerneste anelse om deres rettigheder, deres pligter eller deres ansvar. Med cyklister, kuske og chauffører er det en anden sag, de må og skal kende færdselsreglerne, ja chaufførerne har endog måttet bestå en formelig eksamen, før de har kunnet få deres køretiladelse. Hvis de synder mod almindelige færdselsregler, så er det ikke af uvidenhed, men af nervøsitet eller sløvhed.

Fodgængere på fortovet

Fodgængere bør så vidt muligt holde sig på fortov eller gangsti. Så såre de kommer uden for de for fodgængere særligt afsatte områder, er de i fare. Men selv på fortovet, hvor de er forholdsvis sikre, bør de holde øje med udkørsler fra porte eller gårde, der kan komme et køretøj, der er på vej ind eller ud må køre over fortovet.

På den halvdel af fortovet, der ligger nærmest kørebanen, når denne er på ens højre hånd, har man fortovsret, altså på det venstre fortov. På veje uden gangsti bør man ligeledes gå på venstre side af vejen og holde sig så langt fra vejens midte som muligt.

Modgående skal vige til side for den, der har fortovsret. Man skal vige til højre, passe på ikke at trænge andre vejfarende ud på kørebanen, ikke spærre passagen ved at færdes flere sammen i klynge eller ved at stå stille og holde faddersladder, hvor der er stærk færdsel.

Særlig hensynsfuld bør man være, når man går med barnevogn. Det er ikke muligt at styre en barnevogn hensynsfuldt gennem trafikken, når man har blikket fæstet ved butiksruder eller forbiridende husarer. Flere barnevogne må ikke køres ved siden af hinanden.

Færdes man efter mørkets frembrud på uoplyste veje, hvor der ikke findes gangsti, bør man holde sig så nær vejens venstre kant som muligt. Man bør træde helt ud i vejkanten og stå stille, mens man passeres af cyklister og automobiler, navnlig hvis de fører stærkt lysende lanterner, der blænder en selv.

Og så er der et ord, som her skal sættes med spærrede typer, og det er ordet bananskaller. Bananskaller volder mange færselsulykker. Ved andre færdselsulykker kræves dog nærværelse af et køretøj, men ved hvad man sammenfatte under betegnelsen "Bananskalsulykker" behøves kun den henkastede skal af en banan, en stump appelsinskal eller et afsuttet stikkelsbær for at give en intetanende fodgænger det bedste brækkede ben eller brud på kraniet, som nogen læge kan ønske sig. At kaste frugtskaller fra sig på gaden er en tankeløshed, som er forbryderisk. Gaden er i det hele taget ingen losseplads for frugtskaller, aviser, omstigningsbilletter eller tændstikæsker.

< Tilbage  Til side 9 >