Mandag 23/5 2022.

Fodgængere på kørebanen

Titel: Trafik og færdsel. Kategori: Fritid og sport 1926. Side 9 af 10 < Tilbage

Stoptegn afgivet fra lastbil. Dette billede viser, hvorledes tegnet "Stop" afgives af de kørende. Når een vogn i en vognrække pludselig ville stoppe op uden at advare de bag ved kørende, ville der uværligt ske påkørsel. Hånden op er tegnet for chauffører og cyklister, pisken op for kuske.

Pas på børnene! - Tillad dem ikke at lege på kørebanen og navnlig ikke at hænge bag i køretøjer. Sørg for, at de ikke gør det, det er både ulovligt og i høj grad farligt. Og det er for sent at betænke dette, når barnet er kvæstet, og den ulykkelige chauffør tilsagt at møde i retten.

Fodgængere på kørebanen

Så såre man kommer ud på kørebanen, må man passe på! Her er det køretøjerne, der har første ret. Selvfølgelig er det de kørendes pligt at køre hensynsfuldt og at se sig for, men fodgængerne må sandelig også have et øje på hver finger og ikke være åndsfraværende, "gå og sove", kalder man det på bredt dansk. På den anden side skal man selvfølgelig heller ikke være overængstelig nervøs. Det er måske tvivlsomt, om det er dem, der ikke ser sig for eller dem, der ser sig godt for, der volder flest færdselsulykker. Vi kender alle den fodgænger, der efter at være kommet midt ud på kørebanen, bliver nervøs, forvirret, pludselig vender om og derved løber lige ind mod en vogn og bliver kørt ned.

Når man skal krydse en kørevej, - hvad enten det nu er den, langs hvilken man går eller en til denne stødende sidevej, - bør man gå lige over gaden, ikke i en skrå linie, og se sig for til begge sider. Fortrinsvis til venstre for den første halvdel af vejens vedkommende, fortrinsvis til højre for den anden halvdels vedkommende, idet man således stadig ser i retning mod den kommende trafik.

Læg mærke til cyklisternes, chaufførernes og kuskenes tegn med hånd eller pisk, til cyklisternes og sporvognenes klokker, der ligesom automobilernes horn, kun siger een ting, og det er: "Pas på, her kommer jeg!"

Fodgængere og sporvogne

Pas på ved sporvognene! Gå aldrig frem foran eller bag en sporvogn uden nøje at passe på, om der kommer andre vogne til syne, som hidtil har været skjult af sporvognen. Spring ikke af eller på under farten og hold fast med venstre hånd ved udstigningen. Løb ikke tankeløst ud på gaden for at nå en sporvogn, og stød ikke albuen i maven på andre folk for at komme først ved indstigningen. Denne foregår hurtigst og behagelist, når publikum viser ro og hensynsfuldhed. Bliv på fortovet, til sporvognen er kommet og er ved at holde. Se til venstre side, før den mellemliggende del af kørebanen krydses.

Fodgængere og cyklister

I det store hele må det vist nok siges, at cyklisterne herhjemme kører overordentlig sikkert, de fleste er også hensynsfulde over for den øvrige færdsel. Undertiden finder dog unge mennesker på at køre væddekørsel eller pjanke og køre zig-zag på gaderne, hvad der er aldeles utilstedeligt af hensyn både til andre og dem selv. Ligeledes er det yderst hensynsløst at flere kører ved siden af hinanden, navnlig når de "holder hænder" eller på anden måde undlader at være opmærksom over for den øvrige gadefærdsel.

< Tilbage  Til side 10 >