Søndag 22/5 2022.

Fakta om Rosenborg Slot

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 15 af 15 < Tilbage

Christian IV, der i 1606 med en udvidelse af København for øje havde købt en del grunde udenfor Østervold, benyttede disse til anlæget af en kongelig ladegård og en have. I denne påbegyndte han i 1608 opførelsen af "det store lysthus". Denne bygning blev i 1616 udvidet til omtrent den dobbelte størrelse. I 1623, da det var så godt som fuldført, og ladegården var blevet nedlagt, fik det navnet Rosenborg. Slottets ydre er i tidens løb undergået nogle forandringer. I det indre står værelserne delvis endnu med deres udsmykning fra Christian IV's, Frederik III's, Christian V's og Frederik IV's tid. Allerede under Frederik III er slottet blevet benyttet som opbevaringssted for dragter, våben, smykker og kunstgenstande, en samling, der i tidens løb ved tilgang, bl.a. efter hver konges død, voksede til et familiemuseum for kongeslægten. Rigsregalierne har fra Christian V's kroning været anbragt på Rosenborg og er udstillet i samlingen.

Ved kgl. resolution af 14. juni 1854 bestemtes det, at samlingen skulle være et fideikommis i kongehuset, og ved resolution af 28. december 1858 fik den navnet "De danske kongers kronologiske samling". Den giver nationalt-kulturhistoriske billeder af tiden fra Christian I til vore dage. Samlingen er åben fra 1. juni-30 september. Hverdage kl. 11-15, søndage kl. 10-15. 1. november-31. marts: tirsdag og fredag 12-14, søndag 11-14. I april, maj og oktober: mandag, tirsdag fredag og søndag 11-15. 1. juledag, nytårsdag og grundlovsdag er samlingen lukket, på andre helligdage åben om søndagen. Billetter fås på slottet. Adgangen koster 2 kr. for hver person, for militære i uniform og børn 50 øre. Medlemmer af danske foreninger har mod forevisning af medlemskort adgang for sig, hustru og 2 ukonfirmerede børn for halv pris.

(Forfatter: Ikke oplyst).
  < Tilbage