Søndag 22/5 2022.

Forbrydelse og benådning

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 4 af 15 < Tilbage

Christian IV's lommeur. Christian IV's lommeur, et såkaldt Nürnberger æg. Rosenborg

Mødte kongen mænd, der for en eller anden forbrydelse var slået i jern og gik og trællede med med lænke om det ene ben, eller passerede han "Trusken" eller "Blokken" - i daglig tale også kaldet Stokken, hvor folk undertiden blev anbragt for mindre forseelser med benene i huller mellem to svære planker, kunde det hænde, at han sod stille og spurgte den sølle synder, hvad han havde bedrevet, siden han var pyntet så kønt med jern eller havde fået et smukt lossemente, og hvor længe han havde båret det eller siddet der. Og fandt han så, at straffen var urimelig hård i forhold til brøden, kunne det ske, at han beordrede den mand løsladt på stedet, for Christian IV var både retfærdig og en helt igennem human mand. Da den øverste arkelimester (senere tøjhusmester) ovre på Tøjhuset af hadskhed havde fået en bøsseskytte uretfærdig dømt til døden, nægtede han at underskrive dommen. "Hoveder sidder ikke på kålstokke hos os!" sagde han, lod sagen undersøge, så at manden blev frikendt og renset for enhver beskyldning.

Længst opholdt han sig ved beddingen, Bankestokken, som det hed på den tid, hvor de nye skibe blev bygget. Han var inde i alle skibsbygningens detaljer, kendte hvert tømmer og kontrollerede med sin tommestok, om de havde fået den rette tilhugning, målte efter på tegningen, om de var skåret til i vinkel, som de skulle, så efter arbejdet på reberbanen, gjorde en runde til ankersmedien på Takkelloft og Sejlloft, og ve den mester, på hvis arbejde der var noget at udsætte.

Så gjaldt det Tøjhuset, bøssemagerne og sværdfegerne, fyrværkeri-laboratoriet og luntemageren. Skulle nye kanoner indskydes fra skansen bag tøjhuset - nu den underste del af af Christian IV's Bryghus - var han undertiden med til at rette skytset. I tøjhusregnskabet finder vi endnu en bemærkning, indført efter ordre, at han den og den dag skød på målet, en på strømmen udlagt tom tønde, endelangs igennem på 900 alens afstand.

< Tilbage  Til side 5 >