Søndag 22/5 2022.

Den svenske gesandt - Johan Skytte beretter

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 7 af 15 < Tilbage

Tøjhuset. Tøjhuset med den lille skibshavn, hvor det kongelige biblioteks have findes. Bygget af Christian IV.

Ved siden af det er det jo kun småting, at han opdager, at der i Købmagergade drives ulovlig brødsalg, og at kalkslagerne ikke læsker kalken ordentligt i baljerne ude i Nyboder, da de nye Bådsmandsvåninger skal opføres. Men det vidner om hans årvågne og skarpe øje. "Jeg var nu i eftermiddag ude hos de bådsmandsboder, som bygges ved St. Anne Bro og befunden, at kalken intet bliver slagen mens kun rørt omkring, så den ligger hel i ballerne. Hvorfor sligt vil haves i agt, eller bliver det skarn af alt, der gøres."

Den svenske gesandt Johan Skytte, der var her i efteråret 1615, giver os et levende billede af det daglige liv ved Christian IV.s hof. Han fortæller ikke blot om selve den højtidelige audiens, hvilket kan være fornøjeligt nok, men han gør det, der er bedre, han fører os lige ind i salen på Københavns slot, fra hvis vindler man ser ud over Tøjhuset med den smukke Galejhavn (nu Bibliotekshaven), Børsen med sit herlige dragetårn og skibene i havnen med sejlene til tørring og master og rær. Der stod kongen og forrettede, på vanlig vis, håndtvæt, inden måltidet. En af hans livdrenge holdt sølvfadet foran ham. mens en anden med en sølvkande hældte vand over hans hænder, og gesandten fik som en særdeles nåde lov at holde håndklædet og tørre kongens hænder.

Da det var udrettet, tog kongen ham ved hånden og førte ham til bords. Han fik som æresgæst den fornemste plads, nemlig for bordenden. Den engelske gesandt fik plads ved gesandtens venstre hånd på bordets inderside og efter ham rigsråderne Mogens Ulfeld, Preben Gyldenstjerne, Axel Brahe, Oluf Rosensparre, Eske Brock og Christen Holck. Men kongen ved hans højre hånd, på ydersiden, hvor ingen andre sad, så ingen hindrede anretningerne, der foregik herfra.

< Tilbage  Til side 8 >