Søndag 22/5 2022.

Rosenborg Slot

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 12 af 15 < Tilbage

Rosenborg Slot. Rosenborg Slot 1624. Rosenborg Slot stod fuldt færdigt 1624, kostbart udsmykket indvendig, og omgivet af en lysthave og en dyrehave, som strakte sig helt ned til søerne. Helt ude fra Emdrup Sø lod kongen lægge vandrender ind til brønde, kunstmøller og til vandkunsten ved Rosenborg. Den nuværende exercerplads, Kronprinsessegade og grundene ned til Adelgade hørte ligeledes til haven. Chr. IV "lå på landet" på Rosenborg, som var et af hans kæreste slotte.

Om sommeren opholdt Christian IV sig sjældent længe på Københavns Slot. Hvis foretninger gjorde ham det nødvendigt at være i København, var han oftest ude i sin have, hvor han byggede sit lysthus, som først i 1621 fik navnet Rosenborg. Allerede mens det stod under bygning, samlede han en lille kreds af sine gode mænd og deres hustruer hos sig i det grønne eller havde borgmestrene og andre mænd af borgerskabet til gæst hos sig, når de havde skudt om en okse ved stangen tæt uden for Rosenborg, omtrent hvor Kunstmusæet ligger.

På Rosenborg kunne han ved siden af at glæde sig ved den friske luft og ved den velindrettede bolig, han havde på det lille slot, nyde behageligheden af en moderne og praktisk indrettet badstue, hvor han kunne få både damp-, varmt- og koldvandsbad. Og det var noget, han satte meget pris på.

Herude var det i øvrigt indrettet, så han kunne bo her og føre hus i længere tid. Her kunne han med mindre ceremoniel end inde på slottet modtage fremmede gesandter, hvorom vi har flere fornøjelige beretninger. Det kunne hænde, at han under Herredagene satte retten, hvor han i reglen selv præciderede, ude på Rosenborg, her kunne han holde rådsmøder, og her kunne han kalde en eller anden præst ud og holde gudstjeneste.

Dr. Otto Sperling, der som særlig kyndig i de planter, der bruges i medicinen, forestod kongens botaniske have - den nuværende Eksercerplads ved Rosenborg - fortæller om et af Christian IV.s ophold herude. Sperling boede selv på slottet i nogen tid for at tilse den udvalgte prins's gemalinde Magdalene Sibylle, der lå syg af feber. Og en dag lod kongen ham tilsige sit taffel. Der var ikke mange til stede, Corfits Ulfeldt, rentemesteren Jørgen Vind og dennes broder, sekretær i Kancelliet Ivar Vind. Taflet stod, som i reglen til daglig i den sydlige endesal, nu det værelse, hvor Regalierne er udstillede. Sperling giver ikke så god besked om middagen som Johan Skytte, men fortæller blot, at der blev drukket lystigen, og han også måtte gøre besked.

< Tilbage  Til side 13 >