Søndag 4/6 2023.

Samtaler ved bordet

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 9 af 15 < Tilbage

Billede af Riddersalen. "Rosen", Riddersalen i Frederiksborg Slot, hvor kongen sad til bords med sine gode mænd, et af slottets ejendommeligste og skønneste rum.

Samtalen faldt, efter at bordbønnen var læst, snart på det ene og snart på det andet.

"Holder kongen af Sverige af heste?" spurgte Christian IV. Og på gesandtens ord, Ja Hs. majestæt holder grumme meget af sine heste, fortsatte han: "Ja, jeg ved nok, at hertug Johan er hesteelsker. Han købte nogle stykker ovre hos hertug Hans (i Sønderborg) for nogle år tilbage. Der var en lille en imellem..." Den er død, afbrød gesandten. "Ja, de fleste duede ikke meget, men prisen var også derefter - 10 Daler stykket, om jeg mindes ret."

Så begyndte de at tale om de engelske sager og derpå faldt talen på musik.

"Det menneske, der ikke holder af musik, er der ikke noget ved!" sagde Johan Skytte.

"Gu så! det er rigtigt nok. Jeg lader også mine børn informere daglig, både i sang og spil."

Mens kongen faldt i tale med den engelske gesandt, fortsatte Johan Skytte skæmtende med med rigsadmiralen Mogens Ulfeld, der som rigsadmiral sad ham nærmest af rigsråderne: "Ja denne musik er jo skøn nok, men jeg tænker, I lider bedre at høre de store kartover spille op!".

"Åh ja, hver ting til sin tid!"

"Hans kongelige svenske majestæt Gesandt," tog nu Axel Brahe fat og vendte sig til kongen, "gør flittig visit hos vore fruer og jomfruer!"

"Ja, jeg takker højtidlig Hr. Eske Brock, at han har budt mig sammen med sine døtre og andre fruentimmer."

"Det er, som det skal være," sagde kongen. "Skulle i komme til Danmark og ikke se vore damer!"

"Ja, Hr. gesandten har brugt tiden vel," indskød Axel Brahe spøgende, "og så har han holdt det dulgt for de danske jomfruer, at han er gift."

"Ingen spurgte mig, så jeg har brugt min frihed," svarede gesandten.

< Tilbage  Til side 10 >