Søndag 22/5 2022.

Et springvand på Nytorv

Titel: Hvorledes dagen gik for Christian IV. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 6 af 15 < Tilbage

Et billede af Nytorv. Nytorv med rådhuset ca. 1650 (efter Resen).

Vi taler kun her om Christian IV.s normale arbejdsdag i København. Ikke om de festlige dage med gilder og lystighed, ej heller om de dage, hvor han selv personlig måtte ride ud og modtage fyrstelige gæster, eller om de mangfoldige dage, han tilbragte på rejser til lands og til vands. Skulle vi tage alt det med, ville det blive en vidtløftig historie. Nej, vi ser ham for os en dag, som ganske er helliget hans kære København, hvordan han efter at have taget sit middagshvil, ser ind til børnene, som han altid er meget omhyggelig for, og så hengiver sig til fods - stundom til hest - ud i byen.

Denne by har hans hjerte, han vil værne om den mod fjender med volde og grave, og han vil gøre den til en smuk by og til en sund by. Og når han er i København, går der vel næppe nogen dag, hvor han ikke rider rundt og ser på fæstningsværkerne eller på sine talrige byggearbejder. Går han op gennem Højbrostræde, må han straks ægre sig over et gammelt, forfaldent hus, endda et hjørnehus, der tilhører et dødsbo, og som her på hovedstrøget skæmmer byen. Og et par dage efter får arvingerne kongens bud om at lade det sætte i sømmelig stand inden den og den tid. Oppe på Gammeltorv ligger der et lignende forfaldent hus, som tilhører et umyndigt pigebarn. Om hendes værge vil behage at sælge huset til en, der kan bygge det forsvarligt op "byen til anseelse og pigen til gavn" og helst så snart som muligt.

Men mest forbitrer det ham dog at se pladsen bag rådhuset opfyldt af skure og boder. Og han helmer ikke, før Nytorv opstår, og rådhuset kommer til at ligge frit. Hvorpå han tvinger borgerne til at sætte springvandet op, som vi endnu kan glæde os ved, trods senere tiders vandalismer.

Men han bliver ikke ved jorden. Da Frue Kirke får sit nye spir, går han selv vejrs og ser efter, om tømmerværket bliver forsvarligt forbundet. Og da Rundetårn er færdigt, lader han sig bære op ad sneglegangen og anviser pladsen til de astronomiske instrumenter.

< Tilbage  Til side 7 >