Søndag 4/6 2023.

Bilæggerovn, kiste og bornholmerur

Titel: Hedeboere - Et folkeminde. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 7 af 9 < Tilbage

Eftertænksom mand. Manden i Avtrup.
  Amtrupmandens bolig. Avtrupmandens bolig.

I Avtrup, ned ad Varde til, ligger et meget gammelt boelssted, som bebos af et søskendepar. Både ude og inde er alt præget af hygge og venlighed, og alt det gamle er bevaret med pietet: Bilæggerovn, kiste, bornholmerur, kandeskab i væggen, kobbertøj, alkoveseng, vinduesbænk med det lange bord foran, og lerstampet gulv. Alt står nu som i fædrenes tid. Kun en ting er forandret. Trangen til oplysning giver interiøret dets præg. Halvdelen af bordet er fyldt med tidsskrifter og blade. Op ad den ene væg står et bogskab med glasdøre, fyldt med bøger af forskellig art. Ejeren er en interesseret mand, som søger sin horisont udvidet ved læsning, og derigennem danner han sine egne ideer og meninger. I sin armstol ved alkoven gennemtænker han, hvad han har læst og drager sine slutninger deraf. Han foretager forskellige dyrkningsforsøg, bla. med flere arter af nåletræer, for at eftertiden kan høste gavn deraf.

Hele hans livsførelse er præget af idealisme, og hans levevis er afstemt derefter. Han skyer alle giftstoffer, såsom kaffe og te, og han foretrækker planteføde for kød. Vi fik et - navnlig på den varme sommerdag - særdeles tiltalende traktement, bestående af solbærsaft i vand og friske hårdbagte tvebakker, appetitligt serveret på den snehvide, hjemmegjorte lærredsdug.

Nord for Grindsted i Døvling på en plet jord, som er gjort frugtbar ved å og engdrag, ligger en af egnens store gårde. Kresten Vestergaard hedder manden der. Man mærker straks ved sin ankomst, at det er storbonden man besøger. Han sidder i en betydelig bedrift. 2200 tdr. land spænder hans område over, og den tætte faste måde gården er bygget på, viser at der er taget behørigt hensyn til vejrliget. Længerne er forholdsvis lave for ikke at give vinden for store flader at kaste sig mod. Gavlene er rigtig jydsk arkitektur, skrånende opad mod tagryggen. Gården ligger med længerne i en sluttet firkant. Foruden den store smukke indgangsport er der vej ud til markerne mod vest forbi aftægtshuset, som ligger i vinkel med våningshuset. I dette findes endnu blyinfattede ruder over indgangsdørene som minder om gamle tiders byggemåde. Alle de brogede køer skulle netop af stalden, og drengen viste os med stolthed, hvad det var for 1. klasses høveder. Gården ligger i det storliniede kønne landskab som et udtryk for jydsk dygtighed og soliditet i en egn, der veksler mellem mørke lyngbakker, opdyrket land og græsfyldt eng.

< Tilbage  Til side 8 >