Søndag 22/5 2022.

Forlovelse og ægteskab

Titel: En nordamerikansk indianerstamme. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 5 af 12 < Tilbage

Tilbedelse af bæveren. Blackfeet-indianere, tilbedende bæveren. De er klædt i store, brogede uldtæpper. Den ene bærer en europæisk filthat, den anden en ørnefjer, den tredie har bart hoved, den fjerde har hovedet indhyldet i et klæde.

Ægteskabet indgås som oftest, når en pige er 14 år gammel, sommetider så tidligt som i det 9. år. Hendes forældre udsøger hendes fremtidige mand, og i de tilfælde er således få, i hvilke en ung mand har forelsket sig i en bestemt ung pige, hvorefter hans forældre henvender sig til hendes angående ægteskabet. Når en piges forældre har valgt deres svigersøn, opfordrer de deres datter til at bringe mad til dennes tipi, og hvis han indvilliger i ægteskabet, vedbliver hun hermed i en måned. Denne handling er en slags trolovelse, og den unge piges forældre giver ved en fest i svigersønnens tipi dennes heri forsamlede slægtninge og ham selv gaver: Mokkasiner, den indianske fodbeklædning, bestående af flettede bukkeskindsko, prydet med pindsvinepigge, samt fødemidler af forskellig art. Til gengæld overrækker svigersønnen sin tilkomne hustru en række gaver til hende selv og hendes slægtninge. Den unge piges moder bygger og indretter det unge pars nye tipi, forarbejder endog festklæder, bukkeskindsdragter, til begge. Ved ægteskabets indgåelse modtager svigersønnen 30-40 heste som gave. Selv giver han svigerfaderen et lignende antal, foruden sin bedste bisonjagthest med sadeltøj samt en hovedprydelse af ørnefjer. Den unge pige tilhører efter ægteskabet sin mands familie og bor iblandt denne.

Oprindelig bestod Blackfeet-indianernes føde hovedsageligt af bisonkød, som spistes enten tørt eller kogt som en slags frikassé. Men nu er de henvist til forskellige slags bærfrugter, hvoraf nævnes kirsebær og sarvisbær, samt til grønsager som løg, vilde roer, kartofler og rabarber. Endvidere kan nævnes vildænder og vildgæs, kaniner og bæverhaler, samt lidt fisk, fanget i af hestehår i floderne og søerne. Hesten og hunden er deres eneste husdyr.

< Tilbage  Til side 6 >