Søndag 22/5 2022.

Årsagerne til den uddøende indianerkultur

Titel: En nordamerikansk indianerstamme. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 2 af 12 < Tilbage

Indianerreservater. Kort over indianer-reservationerne i de Forenede Stater (1897), de få og små mørke områder, som endnu tilhører indianerne, og hvor disse endnu kan jage og fiske som i gamle dage, da de var udbredt over hele Amerika.

Årsagerne til dette fuldstændige sammenbrud af en århundredgammel kultur er mangeartede. Andre steder i verden har berøringerne med de hvide sjældent virket opløsende i den grad som her. Forskellige neger- og Bantu-stater i afrikansk Sudan har tværtimod øst til deres fordel af europæisk kultur, og frugtbare vekselvirkningsforhold kan spores både i Indien og i Østen, selv om europæerne de to sidste steder altid vil få opkomlingens præg. Men den kultur, de hvide mødte hos de nordamerikanske indianere, var af en hel anden karakter. Den primitive jæger er materielt som åndeligt uløseligt forbundet med sine jagt- og fangstdyr, de er grundvolden og den nødvendige betingelse for hele hans eksistens. Det kraftige tempo, i hvilket alt foregår i den nye verden, har hurtigt udtyndet de store hjorder af fangstdyr. De store sletter lægges ind under ploven, indspændes i jernbanenet og oversås med byer, der hurtigt vokser sig store. Moderne skydevåben og de store muligheder for en hurtig afsætning af jagtudbyttet gennem den moderne trafik har efterhånden taget grundvolden bort under det primitive jægersamfund. Fra de store midtamerikanske sletter er indianerne og deres fangstdyr tyet ind i ly af den østlige rand af Rocky Mountains.

Således har de hvides materielle kultur haft en ligefrem opløsende indflydelse på indianerkulturen. Hertil kommer så, at europæiske smitsomme sygdomme efterhånden har formindsket indianernes antal i betydelig grad. Berøringen med de hvide har kun betydet ulykke for dem. De er ude af stand til at lægge deres urgamle jægerkultur om. Hist og her ser man vel agerbrugsdyrkende indianere, men det betyder blot, at vi om to-tre generationer ikke mere har at gøre med indianere, men med europæiske blandingsfolk, som efterhånden, kulturelt set, er ensartede med de Forenede Staters øvrige brogede menneskemængde. Endelig er indianernes jægerrelegion og kristendommen så uhyre forskellige i deres inderste væsen, at den første ikke kan vokse sig stærkere ved påvirkning fra den sidste. Det gælder her et enten-eller, indianernes jægerrelegion tilintegøres fuldstændigt.

< Tilbage  Til side 3 >