Søndag 22/5 2022.

Den såkaldte Bæver-Kultus

Titel: En nordamerikansk indianerstamme. Kategori: Menneskelivet 1924. Side 10 af 12 < Tilbage

Mad Wolf. Indianerhøvdingen Mad Wolf, 'Den gale ulv'.

I det følgende skal vi betragte en af Sortfods-indianernes vigtigste religiøse fester, den såkaldte Bæver-Kultus. Denne bærer dette navn, fordi bæveren spiller en fremtrædende rolle heri, da den er det dyr, som høvdingen Mad Wolf, er nøje forbundet med. Festdeltagerne samles i Mad Wolfs tipi. Til venstre for høvdingen sidder en halv snes mandlige festdeltagere, mens et lignende antal kvinder sidder til højre for ham. Bæver-kulten indledes med, at en af mændene rejser sig, og med en tvedelt stok tager han et stykke brændende kul fra ildstedet midt i tipi'en og anbringer det foran Mad Wolf. Tørt, sødt græs tager han derefter fra en bukkeskindspung, holder det højt op i luften som et tegn på, at ceremonien nu skal begynde, og lægger det så på det brændende kul. En behagelig duft fylder tipi'en, samtidig med at røgen stiger tilvejrs. Mad Wolf begynder så kulten med afsyngelsen af de syv første kultsange, der synges af alle de tilstedeværende. Hver af dem gentages fire gange. Mad Wolf synger for, svajende sit legeme frem og tilbage, angivende takten med sin hævede pegefinger. Den første sang omhandler napi - Sol-mana, de følgende himlen, Jorden, bæveren og bisonen.

"Når sommeren kommer, vil han komme ned fra bjergene." Mad Wolf opfordrer sin hustru til at bringe uforarbejdede bisonhuder, og alle kultdeltagerne slår under den følgende ceremoni takt til sangen på disse huder med trommestikker.
"Bisonen elsker at leve i bjergene i efterårstiden: Han kommer ned fra bjergene til de store sletter, bjergene er hans mana."

Under afsyngelsen heraf gør festdeltagerne bison-tegnet, idet de holder deres hænder opefter og krummer de to pegefingre imod hinanden, mens de øvrige fingre er lukkede, efterlignende bisonens horn.

Efter forskellige mellemliggende ceremonier følger så en af festens centrale handlinger: åbningen af det hellige bundt. To kvinder knæler ned ved siden af bundtet, og idet de repræsenterer bisontyren, nærmer de sig dette langsomt. Tre gange standser bisontyren, før den når bundtet, fjerde gang støder den sine horn imod det. Mad Wolf synger forskellige sange, mens kvinderne løsner snoren og borttager det yderste dække om bundtet, et stort bæverskind. Mad Wolf synger igen en sang, mens kvinderne langsomt bortruller dette, så at bundtes indhold kommer til syne: alle mulige fjerdragter og dyreskind af fuglene og dyrene fra sletten og bjergene.

< Tilbage  Til side 11 >