Mandag 23/5 2022.

Herberg og vartegn

Titel: Hånværkere på valsen. Kategori: Menneskelivet 1925. Side 3 af 9 < Tilbage

Snedkersvend. En snedkersvend fra ca. 1780.
  Stueskilt Odense. Stueskilt fra Odense Bødkerlaug.

Når en sådan svend kom til en fremmed by, måtte han først aflevere sin kårde i vagten, for der var tider, da endog hver håndværkersvend bar sin lille lette "Degen" ved siden. Derefter gik han ind til byen og søgte efter svendeherberget.

Dette var kendeligt på, at der uden for det hang et herbergskilt, som ingen hånværkersvend kunne gå fejl af.

Var det en stor by med mange laug, havde hvert fags svende sit herberg, og på skiltet kunne man af den påmalede støvle, handske eller saks se om det var skomagerne, handskemagerne eller skrædderne, der havde hjemme her.

Var det et fælles herberg for flere laugs svende, var der inde i den store krostue ophængt tilsvarende stueskilte ved de forskellige borde, hvor de enkelte fag holdt til.

Herinde blev den rejsende svend modtaget af krofa'er. At være krofa'er var ofte en bestilling, der gik på tur mellem mestrene i faget, og en stilling, som var meget eftertragtet. For selv om den ofte gav en del besværligheder, tjentes der som regel gode penge på den.

Når svenden havde fortalt, hvem han var og hvorfra han kom, blev der sendt bud efter Oldgesellen.

Denne var en af de ældre svende i lauget, der dels havde pligt til at tilsige svendene til laugsmøde, dels skulle styre laugets anliggender sammen med krofa'er og med to andre svende, skafferne.

Det første oldgesellen gjorde, var at forvisse sig om, at han havde en virkelig zünftig svend for sig, idet denne måtte besvare en række spørgsmål på en ganske bestemt måde, der viste, at han var fuldt ud fortrolig med hele laugets og zünftens væsen.

Når han fortalte, at han tidligere havde været i de og de byer, måtte han samtidig gøre rede for, at han havde set disse byers "Vartegn".

Et vartegn var et særligt kendemærke for vedkommende by. I Kalundborg var det således en sten i byens udkant, i Skelskør et indhugget mærke i kirketårnet osv. Det første var meget åbenlyst og havde endog indhugget: Dette er Kalundborg vartegn, det sidste var meget skjult, og således skiftede det fra by til by.

< Tilbage  Til side 4 >