Søndag 22/5 2022.

Hvilken træart skal man vælge ?

Titel: Hedeplantningen. Kategori: Naturen 1926. Side 12 af 12 < Tilbage

Monument i plantagen Dalgas. Monument rejst i plantagen Dalgas til minde om hedeselskabets 25-års jubilæum.

Hvilken træart skal man da vælge? Bjergfyrren er kun en kummerlig erstatning og heller ikke den er særlig modstandsdygtig over for svampeangrebene. Trods talrige forsøg med mangfoldige udenlandske nåletræarter hentet fra så at sige alle egne af kloden er der endnu ikke givet noget endeligt svar på dette brændende spørgsmål, der bliver mere og mere påtrængende efterhånden, som plantagerne vokser til, og rødgranerne over vidtstrækte arealer skal afløses af en ny trægeneration.

Før dette spørgsmål er løst og dertil spørgsmålet, om hvorledes man varigt og uden alt for urimelige udgifter kan bringe liv og omsætning, bringe kvælstofkredsløbet til at glide også i hedeflagernes døde jord, er det usikkert, om den gerning, som blev påbegyndt for mere end et århundrede siden, kan tilendebringes, - om det overhovedet er muligt at klæde jyllands indre med blivende skov.

(Forfatter: A. Howard Grøn)
Relateret artikel: Hedeboere - Et folkeminde
  < Tilbage