Mandag 23/5 2022.

Jordskælvet i Yokohama

Titel: Det store jordskælv i Japan. Kategori: Naturen 1926. Side 2 af 9 < Tilbage

Flygtninge i Tokyo. Flygtninge i trængsel på et torv i Tokyo under jordskælvet.

Skibet skulle netop til at afsejle, da katastrofen begyndte. Det var ved middagstid, de fleste af passagererne stod på promenadedækket og iagttog det myldrende, travle liv på kajen. Pludselig føltes det, som om kæmpeskibet blev løftet flere meter i vejret, og i samme øjeblik styrtede de store pakhuse i skibets umiddelbare nærhed sammen indhyllet i brune skyer. I det første øjeblik troede man om bord, at der havde fundet en frygtelig kedeleksplosion sted i et af pakhusene, men et blik ind over byen var tilstrækkeligt til at vise, hvad der var sket. Brune støvskyer indhyllede alt, men de kunne dog ikke tilsløre, at hele gader, hele kvarterer var rystet i ruiner. Under de følgende stød kunne man se, hvorledes jorden formelig bølgede under byen. Intet under, at der kun var ganske få og stærkt ødelagte bygninger tilbage af hele Yokohama, da katastrofen endelig var overstået.

Efter de tredie store stød brød en voldsom storm løs, og samtidig kom en mægtig havbølge skyllende mod land. Alle vegne udbrød der ild løs, og orkanen førte en så overvældende varme fra de utallige bål ned over havnen, at alle skibe, der ikke rådede over særlig gode sluknings-apparater, kom i brand. Røgen fra byen var så tæt, at der snart over det hele rugede et nattemørke, som farvedes rødt af de frygtelige brande inde i de sammenstyrtede gader.

Efterhånden som ilden bredte sig til hele havneområdet, lød der voldsomme eksplosioner. det var gasværket, oliebeholderne, ammunitionslagere, som fløj i luften. Oliebeholdernes indhold flød ud i havnen og kom i brand og antændte adskillige skibe.

Den af rædsel vanvittige befolkning, der ikke var omkommet under ruinerne, styrtede i tætte skarer mod havnen, for der at finde lindring mod den dræbende hede luft. Adskillige styrtede om undervejs, idet varmen antændte deres klæder. Mange omkom i havnen. De første både, der sattes ud fra "Empress of Australia", måtte arbejde sig frem mellem dynger af lig, der drev i vandet. Også kanalerne gennem byen blev tusinders grav. Til byens store park var der uhyre tilstrømning. Man søgte tilflugt i træernes kroner, men kvaltes der af den glødende røgluft. Andre nåede ikke op i træerne, men omkom i vandet fra vandværkets hovedledninger, som gik gennem parken, og som sprængtes. Dette reddede dog også mange ved, at det udstrømmende vand beskyttede dem mod den voldsomme hede.

Fangerne, som under katastrofen blev løsladt fra fængslerne, benyttede sig af lejligheden til at røve og plyndre, så at soldater måtte sendes ud imod dem.

Skibet måtte blive i Yokohama otte dage efter katastrofen. Da brændte det endnu i byens ruiner og i marinestationen, af hvilken der ikke synes at være sten på sten tilbage. Krigsskibene lå drevet sammen som et kaos af sværtede ruiner.

< Tilbage  Til side 3 >