Mandag 23/5 2022.

En kejserlig jordskælvs- undersøgelseskomite

Titel: Det store jordskælv i Japan. Kategori: Naturen 1926. Side 4 af 9 < Tilbage

Brandslukning i ruinerne. Under ruinerne ligger der mennesker, udsat for at blive brændt levende. Brandvæsenet gør, hvad det kan, for at redde dem.

Jordskælvet blev selvfølgelig straks nærmere undersøgt af de fremragende japanske videnskabsmænd, og der nedsattes en kejserlig jordskælvs- undersøgelseskomite. Efterhånden som beretningerne offentliggøres, kan man danne sig et nøjere billede af, hvad der foregik i Japan den 1. september 1923.

På sydkysten af den midterste og største af de japanske øer, Nippon eller Honshu, skærer havbugten Sagami Nada sig ind i landet inden for den mindre ø Oshima. Den begrænses mod vest af halvøen Izu, mod øst af halvøen Awa-Kazusa. På østsiden af Sagami Nada fører strædet Uraga Kaikyo ind i bugten Tokyo Wan. På vestkysten af denne ligger flådestationen Yokosuka, den store havneby Yokohama og hovedstaden Tokyo, der har over 2 millioner indbyggere.

I Sagami Nada, på 34° 58,6' bredde og 139° 21,8' østlig længde, nord for øen Oshima på omtrent to femtedele af afstanden fra denne ø til nordkysten af Sagami Nada fandtes jordskælvets udgangspunkt i en dybde af ca. 50 km. Hovedstødet indtraf kl. 11 timer 58 minutter 32 sekunder efter japansk tid, eller kl. 3 timer 58 minutter 32 sekunder efter mellemeuropæisk tid.

Tokyo Universitetets seismografiske Institut (jordskælvsobservatorium) var et af de bedst udstyrede i verden. Det havde et antal seismografer (jordskælvoptegnere), der var indrettet til at optegne stærke jordskælv, og en del meget følsomme apparater, der kunne optegne meget fjerne jordskælv. Efter få sekunders forløb var alle apparater ødelagt, undtagen den kraftigste type, der vedblev at være i virksomhed under hele jordskælvet. Med et stort mod blev de japanske videnskabsmænd ved med at gøre deres iagttagelser. Inden 5 minutter efter jordskælvets begyndelse havde professor Imamura fået 4 seismografer i virksomhed igen, og flere andre af mere følsom art føjedes til i de næste dage, skønt hovedbygningen brændte ned natten mellem den 1. og 2. september.

For den umiddelbare iagttagelse varede forløberne i Tokyo 12 sekunder. I de næste 15 sekunder var jordskælvet på sit højeste, så blev svingningerne langsommere og svagere og føltes i 4 eller 5 minutter som dem, man føler i en båd i blæst, men længe efter, at de var blevet umærkelige, kunne man se, at den seismograf, der endnu var i virksomhed, vedblev at angive de langsomme bevægelser, som danner afslutningen på et stærkt jordskælv. Det er vanskeligt at afgøre, når bevægelsen hørte op, idet seismografens kurve ofte blev afbrudt af efterstød, men man må antage, at den bevægelse, der skyldes det store jordskælv, varede 2 timer og 20 minutter i Tokyo.

< Tilbage  Til side 5 >