Mandag 23/5 2022.

Seismografernes målinger i Tokyo

Titel: Det store jordskælv i Japan. Kategori: Naturen 1926. Side 5 af 9 < Tilbage

Havnen i Yokohama. Yokohama havn. Til venstre lægger en bugserbåd med redede til ved kajen. De redede må over til dampskibet på højre side af kajen, hvilket ikke er let, da den er delvis oversvømmet og fuld af opskyllet vraggods.

Skønt de fleste af seismogrammerne (de af seismograferne optegnede kurver) i Tokyo er ufuldstændige, giver de dog nogle mål af styrken af stødene i denne by. Under den stærkeste rystelse nåede svingningerne en størrelse af 8.86 cm. og maksimum-accelerationen (hastigheds- tilvæksten), som er et mål for stødets kraft, omtrent 960 mm pr. sek.2 - Maksimums-accelerationen ved de stærkeste rystelser i en jernbanevogn kan nå 2000 mm pr. sek.2. Ved slutningen af denne omtalte rystelse gik seismografens skrivearm uden for papirstrimlen, og resten af registreringen gik tabt. Efter den kurve, som er optegnet af den seismograf, som forblev i virksomhed under hele jordskælvet, synes der senere at have været en meget stor rystelse med udslag på 20 cm., men perioden i denne rystelse var imidlertid så lang, mellem 2½ og 4 sekunder, at kraften af dette stød var mindre end den ovenfor angivne. Hvor stor stødkraften var i nærheden af udgangspunktet, kan ses af, at i Kozu og Odawara på nordvestkysten af Sagami Nada flyttedes almindelige træhuse 0.9-1.3 meter til siden.

Den lange række efterstød begyndte allerede før selve jordskælvet var endt. I Tokyo taltes den første dag 213.

Den 2. september kl. 11 timer 47 minutter og 44 sekunder, næsten nøjagtig 24 timer efter det store jordskælv, indtraf et nyt jordskælv, omtrent lige så stærkt som det første, men Tokyos seismograf viste, at udgangspunktet lå et andet sted, nemlig på 30° 40' nordlige breddegrad og 140° 20' østlige længdegrad, næsten syd for Katsuura på halvøen Awa-Kazusa. Nu blandedes efterstødene fra de to jordskælv sammen. Der taltes den dag 177 og den tredie 105. Derefter aftog de, indtil det daglige gennemsnit i den næste uge af september kun var 6. Det samlede antal efterstød i den første måned beløb sig til 1256. En nærmere undersøgelse har vist, at de har haft forskellige udgangspunkter, hvilket var at vente.

Ødelæggelserne strakte sig over et område af omtrent 12.500 kvadratkilometer.

På havet mærkedes jordskælvet som et havskælv af skibe og både. Det var, som om skibsskruerne løb hurtigere rundt, eller som om maskinerne kom i uorden. Jordskælvet dræbte en mængde fisk, såkaldte Shige, der er omtrent 1 m. lange og som lever på bunden af Sagami Nada i en dybde af 900 m. Mange opsamledes senere på nordkysten af Oshima.

Snart efter jordskælvet skyllede de af dette frembragte havbølger ind over kysterne. Ved Ito gik vandet 5 minutter efter jordskælvet først omtrent 100 m. tilbage, så kom en bølge ind med en højde af 3 m., fulgt af en anden og kraftigere bølge, ca. 8 m. høj, som førte fiskerbåde på 70-100 tons en 250 m. ind i landet og som rev 300 huse bort, og 60 personer druknede. Havbølgerne forårsagede her mere skade end jordskælvet. I Kamakura på nordkysten af Sagami Nada, nåede bølgerne en højde af 5 m., og et stort antal fiskerbåde blev ført ud i åben sø. På Awa-Kazusa halvøens sydspids nåede bølgerne en højde af 9 m., men den største højde, 12 m., nåede de på vestkysten af Sagami Nada ved Atami.

< Tilbage  Til side 6 >