Søndag 22/5 2022.

Skovbrande kan ikke true de store træer

Titel: FREMs træ - Kæmpetræer. Kategori: Naturen 1924. Side 3 af 5 < Tilbage

Tog og et kæmpetræ. Dette billede giver klarere forestilling om træernes omfang, end mange beskrivelser. Sammenlign rytteren og rodens størrelse !

Alene i Sequoia-Nationalparken skal der være mere end 5000 træer, som er over 3 m. i diameter. De tykkeste når 12 m. i diameter og 40 m. i omfang. Højden kan nå en 100 m. (Tårnet på Københavns Rådhus er 106 m. til fløjknappen). Stammen er ganske lige, ofte uden grene fra jorden op til en 50 m. Den er rødbrun af farve og riflet af indtil en halv meter dybe furer. Veddet er rødligt, blødt, let, groft og holdbart. Nålene er er sylformede, spidse, omtrent 15 mm. lange. Koglerne er mørk rødbrune med tyk spids, 4 til 10 cm. lange. Kæmpetræerne mangler i reglen toppen. Der fortælles ofte, at den er blevet ødelagt ved lynnedslag, men det er kun sjældent tilfældet. I reglen skyldes det, at skovbrande har ædt sig ind i træet forneden, så at saften i lang tid ikke har været i stand til at stige op til toppen, hvorved denne er gået ud. Når træet kommer til kræfter igen, danner den livskraftigste af de høje grene en ny "falsk" top. Man har beregnet, at hvis disse træer aldrig var blevet beskadiget af ild eller storm og uforstyrret havde kunnet fortsætte deres vækst, ville de være blevet 200 m. høje, højere end Danmarks højeste punkt, Ejer Baunehøj, der er 172 meter.

På de fældede træer har man kunnet bestemme alderen ved at tælle årringene. John Muir har målt et fældet kæmpetræ. Det var 104 m. højt og en højde over jorden af 1.2 m. 11 m. i diameter. En optælling af årringene viste, at det var en 4000 år gammelt. På Kristi tid var det allerede et stort træ med en diameter af 8.2 m. Der kan dog ikke være tvivl om, at det tykkeste af de levende træer, som General Shermans træ eller "den grå kæmpe" må være adskilligt ældre, måske over 5000 år. Man søger at bestemme alderen af disse ved at sammenligne deres tykkelse med tykkelsen af stubbene af de største fældede træer, men en sådan bestemmelse må blive usikker, da et træs tykkelse i høj grad er afhængig af voksestedet. På udsatte tørre steder med dårlig jord er tykkelsevæksten kun ringe, så et træ, der vokser på et sådant sted, vedbliver at være temmelig tyndt, selv om det er meget gammelt. På den anden side kan jord, rigelig vand og læ bevirke, at et yngre træ bliver forholdsvis tykt.

< Tilbage  Til side 4 >