Søndag 4/6 2023.

Intet træ på Jorden så højt som Sequoia-træerne

Titel: FREMs træ - Kæmpetræer. Kategori: Naturen 1924. Side 4 af 5 < Tilbage

Fældning af et kæmpetræ. En kæmpes endeligt. For ikke ved deres fald at forårsage for store ødelæggelser, fældes træerne somme tider således, at en mand ved hjælp af spidse jernhager - omtrent som vore telefonmedarbejdere - klatrer op og afhugger en del af toppen. dette enestående billede viser det afgørende øjeblik, da det sidste hug føres, og toppen er midt i faldet. Bemærk manden på stammen.

På kæmpetræernes årringe kan man aflæse, hvorledes klimaet har vekslet i tidernes løb. I våde år bliver nemlig årringene bredere end i tørre år. Måler man bredden af hver enkelt årring, kan man tegne sig en kurve over vejrligets forandringer i de sidste 4000 år. Man har feks. bevist, at når der berettes i Biblen, at under den onde kong Achab hjemsøgtes Palæstina af en hård tørke, er denne beretning sand, idet den tørke viser sig ved nogle ualmindelig tynde årringe i de større stubbe. Man får således tillige et vidnesbyrd om, at vejrliget er så temmelig ens i den nordlige tempererede zone i den gamle verden og i Amerika.

Intet træ på Jorden har så høje og så svære stammer som Sequoia-træerne. De blomstrer i det tidlige forår og overstrør da den hele egn med deres gyldne blomsterstøv, mens kviste dækkes af tusinder af bleggrønne blomster. Koglerne er forbavsende små i forhold til træernes størrelse. Hvert kogleskæl dækker 3-7 frø, myriader af dem spredes af vinden hvert år, små tynde tovingede frø, ikke større end neglen på et barn, de ligner halvt udviklede elmefrø. Det er utroligt, at så store træer kan vokse op af samme små frø. Frøene til FREMs læsere kan først indsamles i Californien i september-oktober måned. Skovfrøimportør Rafn, der venligst har har lovet at besørge anskaffelsen, mener, at de kan være her 2-3 måneder senere. Såede træer trives mærkelig nok ikke i de østlige forenende stater. I Europa lykkes de derimod godt, de er temmelig hårdføre. De findes i mange af vore herregårdsparker. I Knuthenborg Park findes vistnok de største i Danmark, en 10-15 træer med en diameter af indtil 1 meter.

Turisten, som skynder sig gennem Sequoia-Nationalparken, får ikke stort andet ud af sit besøg end en følelse af ærefrygt over disse træers storhed. Det er vel værd at få et glimt af dem at se, som hans jernbanebillets korte gyldighed tillader ham. Beretninger af venner, der har været der, og rejsehåndbøgernes beskrivelser og tal på træernes dimensioner har alligevel ikke forberedt ham tilstrækkeligt på, hvad han får at se. Han bliver målløs af forbavselse. Han spadserer rundt på en mægtig træforhøjning, som viser sig at være den gamle stub af et kæmpetræ. Han kommer måske til at overnatte i et værelse, som er lavet i en hul stamme. I en automobil kører han gennem en stamme som gennem en tunnel. Han løfter med møje et stykke bark, som er 65 cm. tykt. Det blev til to lange ugers arbejde for to mænd at fælde kun eet træ.

< Tilbage  Til side 5 >