Søndag 4/6 2023.

Beskrivelse af en skypumpes udvikling

Titel: Vind og vove. Kategori: Naturen 1924. Side 9 af 12 < Tilbage

Et skib bugseres. At bugsere store skibe i svær sø er meget vanskeligt. Billedet viser bugsertrossen set fra slæbebåden, og halvt gemt bag den store sø ser man skibet, der bliver bugseret. Når det store vandbjerg, der halvt skjuler sejlskibet, er passeret ind under dette, vil skibet glide ned fra søens kam stærkt fremdraget af sin egen vægt akkurat som en slæde ned ad bakke. Da slappes bugserlinen, for - når skibet er nået helt ned i bølgedalen og det brutalt standses af den næste store sø, - da pludselig at strammes med et ryk. Det skal ikke alene være stærke grejer, der anvendes til bugsering, men også helst nogenlunde elastiske. Trosser af Manillahamp er de bedste, stærkest er dog ståltrådskabler, og gøres disse så lange som vist på billedet, giver bugten i trossens længde den fornødne elasticitet over for pludselige ryk.

Følgende beskrivelse af en skypumpes udvikling er givet af det britiske orlogsskib 'Merlin'. Den 29. august sås en skypumpe i færd med at danne sig. Kl. 10.15 gik fra midten af en sky en lang "finger" ned til 18 meter fra vandets overflade. Herunder begyndte vandet at koge, som pisket af en æggepisker, og skummet hævede sig op og søgte at forene sig med skyen. Kl. 10.20 var skypumpen dannet og begyndte at vandre henad overfladen med 12 sømils fart, samtidig sås små skumskyer, der hvirvledes op omkring skypumpen.

Kl. 10.25 var foden af skypumpen, der løb hurtigere end den tilhørende sky, nu kommet så meget i forhånden, at skypumpen blev bøjet i en kurve, og midt i skypumpen sås ligesom et klart rør tilsyneladende frit for skum og vand. Kl. 10.30 var skypumpen bøjet i en halvcirkel, og 5 minutter senere gik den itu.

I ældre tider klæbede naturligvis en del overtro ved fænomenet. På Columbus skibe opstod panik, da en skypumpe viste sig, men man opdagede heldigvis, at oplæsning af Johannes Evangelium hæmmede skypumpens kraft. Samme fremgangsmåde bruges efter sigende endnu i Levanten, man bør læse Johannes Evangelium og skære i luften med en sortskaftet kniv i retning af skypumpen, som efterhånden ødelægges.

Det er ikke altid, at skibe kommer heldig fra at møde en skypumpe. Sejl og stænger kan gå over bord, og vandet kan styrte ned i skibet. Skonnerten 'Alice' forliste i en skypumpe, som den stødte sammen med i Atlanten. Skypumpens grundflade ansloges til 150 meter i omkreds, og da den gik ind over skibet, var det, som om himmel og hav stod i ét. Larmen af den omhvirvlende luft beskrives som frygtelig, og det hele var "som en rygende skorsten". Masterne gik over bord, og vanddråberne, der faldt på dækket, var på størrelse med et 2-kronestykke - hvis man da kan huske, hvor stort det var.

< Tilbage  Til side 10 >