Mandag 23/5 2022.

Ensomme søer på roligt hav

Titel: Vind og vove. Kategori: Naturen 1924. Side 11 af 12 < Tilbage

Sejlskib møder en ensom sø. De fleste, der har faret til søs, kender de såkaldte ensomme søer. Det vil sige en enkelt høj sø, som i ellers nogenlunde roligt vand ruller sin vej frem til stor fare for skibe. Vi bringer et fotografi af en sådan høj sø, vist nok et meget sjældent fotografi. Af sejlføringen og søens eller rolige udseende kan man se, det er magsvejr. Så kommer pludselig denne ensomme sø rullende i ensom majestæt.

Allerfarligst er den abnorme høje enlige sø, man kan møde, skønt havet i øvrigt er forholdsvis smult og slet ikke har karakter af stormsø. For nogle år siden var damperen 'Rheinland' nær sunket, da den mødte en sådan sø i Nord-Atlanten. Kaptajnen stod på broen og så en usædvanlig høj sø komme med stor hastighed mod skibet. Han beordrede alle luger lukkede og mandskabet ned under dæk og gik selv fra broen op i stortoppen. Søen brød over skibet og skjulte fuldstændig damperen fra stævn til stævn, således at kaptajnen kun så master og skorsten. Hele skroget var helt under vand en kort tid. En mand gik over bord, anden styrmand og hele vagten kom til skade, hver båd forsvandt og maskinrummet fyldtes næsten af den enorme vandmasse som styrtede ned.

I oktober 1910 mødte også damperen 'Cadilla' en af disse enkelte søer, som kastede hele skibets forreste halvdel omtrent 50 fod ud af vandet, hvori det atter sank ned med et svært bump, efter at vandbjerget var passeret.

Et er søgang, et andet er flodbølger og orkanbølger. I centret af en orkan findes et stærkt luftfortyndet rum, hvorfor vandet her suges op og kommer til at stå højere end uden for orkanen. Forskellen kan være flere fod. Denne orkanbølge er således ikke ret høj, men på grund af det store areal, den indtager, indeholder den en umådelig vandmasse. Nærmer orkanen sig kysten, stuves vandet op mod land og kan forårsage voldsomme ødelæggelser. I oktober 1876 oversvømmede således en orkanbølge ved Ganges et areal på ca. 130 kvadratmil (omtrent 1/6 af hele Danmark), og 200.000 mennesker mistede livet under denne syndflodslignende katastrofe.

Den højeste, hvortil en oceansø kan kastes i vejret, når den rammer en klippekyst, kan være ganske overordentlig stor. På Færøerne kan brændingen slynges så højt op, at man har set skummet ryge over ca. 75 meter højt land, eller over Rundetårns højde to gange.

< Tilbage  Til side 12 >