Søndag 4/6 2023.

Hvad er tidevand

Titel: Vind og vove. Kategori: Naturen 1924. Side 12 af 12 < Tilbage

Tidevand Ebbe.
  Tidevand Flod.

Tidevand er som bekendt den vandbølge, som opstår ved Månens tiltrækning af Jordens vandmasser. Tidevandet kommer derfor ganske regelmæssigt, følgende Månens - tilsyneladende - bevægelse omkring Jorden. Da månen bevæger sig over himlen fra øst til vest, vandrer tidevandsbølgen samme vej hele kloden over. I tidevandsbølgen er vandet på grund af månens tiltrækning steget nogle meter. - Når nu tidevandsbølgen bevæger sig over verdenshavene fra øst til vest, er den særlig mærkbar ved de kyster, der vender mod øst. Her tørner vandet mod fast land og tilbageholdes brutalt. Resultatet er det, vi kalder tidevandet. Findes der på kysten bugter eller flodmundinger, kan vandet presses så stærkt ind i disse, at vandstanden kan stige i mangedoblet grad - indtil 10-15 meter nogle steder. - Månens tiltrækning virker stærkest, hvor den passerer henover større have og "får tid" til rigtigt at tiltrække vandet. Derfor kender vi her i landet og ved hele Østersøen så godt som intet til det regelmæssige tidevand og forbavses derfor altid de første gange, vi møder det i fremmede lande. Ved Sønderjyllands vestkyst og endnu mere i Syd-England ved Kanalen ser man forskellen. Den ene time ligner havnene og strandbredden vore egne, den næste time er overfladen 3-5 meter lavere, småskibe ligger på siden og adskillige hundrede meter ud er mudderet og strandbredden tørlagt.

De billeder, vi her viser, er fra den engelske flod Trent på østkysten. De viser, hvorledes tidevandets vandmængder på en ellers ganske stille dag gennem flodmundingen nede ved havet trænger ind og op i floden i ganske særlige bølgeformationer, der kaldes 'tide-riples', oversat 'tidevandets krusninger'. Man forstår, at roning på floden under sådanne forhold kan være i høj grad farlig for ukyndige.

(Forfatter: C.I. Speerschneider)
  < Tilbage