Søndag 22/5 2022.

Måling af bølgernes højde

Titel: Vind og vove. Kategori: Naturen 1924. Side 10 af 12 < Tilbage

Vinden virker på havets overflade, der sættes i en bølgende bevægelse. Herved opstår der , der bliver højere, jo stærkere vinden blæser, og som står i forhold til farvandets størrelse.

Den svære søs højde har altid vakt opmærksomhed både nu og i ældre tider. Almindelig svær stormsø i det åbne ocean mener man efter mange og gode målinger nu at kunne anslå til en højde af 30-40 fod (ca. 9½ til 12½ meter) fra dal til top. Dette synes måske ikke at være så særlig højt, for søens højde synes langt større end den i virkeligheden er.

Også tidligere blev der foretaget målinger. Den ældre Scoresby målte søens højde til 48 fod i Nordatlanten. Admiral Fitzroy beretter, at han målte en sø, som var 60 fod høj, Admiral Wharton målte maksimumstørrelsen til 50-60 fod. I 1907 mødte damperen 'Cotinthic' svær sø, hvis højde måltes til 38 á 45 fod, og længden til 600 á 700 fod.

Foruden den almindelige svære sø på 30-40 fods højde, som moderne målinger anslår den til, synes der at være ganske enkelte kæmpesøer, hvis højde måske kan anslås til 50-60 fod. Så høje søer skyldtes uden tvivl, at to store søer fra forskellige retninger krydser hinanden, således at kammen momentant slynges op i en spids. Myten om de "tårnhøje" søer får man dog lade fare.

Der findes naturligvis mange beretninger om den skade, som den ekseptionel svære sø har anrettet på skibe, særlig når den kommer uventet, som den sjældent forekommende, abnorm høje sø næsten altid gør.

I 1890 traf damperen 'Maryland' i Atlanterhavet en af de høje søer, som bortrev broen, bestiklukaf og alle fartøjerne. Kaptajnen og 2 mand dræbtes af søen, første styrmand blev hårdt kvæstet, 350 stk. kvæg dræbtes, og alle navigationssager og kort skylledes over bord. I 1893 blev barken 'Johan Wilhelm' i Atlanterhavet ramt af en svær sø, som slog alle over bord undtagen én mand, mens skibet kæntrede. Den sidste mand blev reddet af en damper. I 1894 blev barken 'Montgomery Castle' ved Azoerne overskyllet af en vældig sø, som tog føreren, begge styrmændene, 5 sømænd og alt opstående med sig. I 1898, under en tyfon nær Japan, sank en damper, idet en uhyre sø syntes at falde lige ned over skibet, som kæntrede, og 51 mennesker gik ned med damperen. I 1901 blev sejlskibet 'Savona' nord for Falklandsøerne et øjeblik fuldstændig dækket af en fænomenal sø, og da skibet var fri for vandet, savnedes føreren og 3 mand.

Der findes selvfølgelig en mængde beretninger om lignende tilfælde.

< Tilbage  Til side 11 >