Mandag 23/5 2022.

Monsunen, Blizzards og Williwaws

Titel: Vind og vove. Kategori: Naturen 1924. Side 4 af 12 < Tilbage

Foruden almindelige storme, der kan vandre over store strækninger, findes der lokale storme, der har fået et vist særpræg og som optræder på bestemte årstider og på ganske bestemte steder på Jorden og derfor har fået deres egne navne. De kan ofte vare meget kort, altså nærmest være stærke byger, men nogle kan blæse i flere dage og har derfor mere karakter af en lokal storm.

Byger er hæftige vindstød, der sædvanligvis varer meget kort. I de fleste tilfælde opstår de ved en pludselig nedstyrtning af en kold luftmasse, enten river stærk regn den øvre, kolde luft med sig ned efter, eller det nederste varme luftlag stiger pludselig til vejrs, eller en stærk afkølet luftmasse styrer pludselig i læ af en høj, stejl kyst ned mod havet. Kortvarige, hæftige byger forekommer hyppigt i passaternes ydergrænser og i Monsunen på denne tid, da Monsunen skifter. Nogle af de bedst kendte af sådanne byger eller lokale storme skal nævnes i det følgende.

White Squalls, hvide byger, optræder i de vestindiske farvande ved klar, skyfri himmel. Dog kan deres nærmelse ofte spores ved små, hvide skyer, der kommer op med stor hastighed. Disse byger kan også optræde i Middelhavet.

Bayamos optræder ved sydskysten af Cuba, det er hæftige byger med regn.

Blizzards, der forekommer på østkysten af Nord-Amerika, nord for Kap Hatteras, er orkanagtige byger fra nordvest, der blæser over land, men kan nå ud over havet.

Williwaws er faldvinde med retning oven fra nedad langs Ildlandets og Syd-Patagoniens kyster. De bryder ret pludselig løs, men varer kun et par timer.

Sumatras er også faldvinde, der kommer fra Sumatras høje bjerge, mens Sydvest-Monsunen blæser, optræder de i Malakka-Strædet.

I den Bengalske Bugt optræder Nordwester langs kysten fra marts til maj. Som navnet antyder, blæser de fra nordvest, varer i et par timer og kan nå en orkans styrke.

Black Southeasters, den sorte sydøst, findes langs Afrikas sydøstkyst fra Kap op til 250 sydlig bredde, og hovedsagelig optræder de fra januar til marts. Først ses en sort skybanke, og der kommer svær dønning fra sydøst. Barometret falder pludselig, når bygen begynder. Varigheden er fra en halv til flere timer.

< Tilbage  Til side 5 >