Mandag 23/5 2022.

Afventer yderligere ordrer

Titel: Om valget af en livsstilling. Kategori: Psykologi og adfærd 1925. Side 4 af 9 < Tilbage

Styrkeprøve. For en smed er det nødvendigt at kunne vurdere den kraft, som hans slag med smedehamren skal have. Evnen dertil kan prøves med det afbildede apparat, på hvilket der findes to skåle, som står i forbindelse med hinanden inde i apparatet. På den ene skål anbringes et lod på 2 kilo, på den anden skal den, hvis evne skal prøves, slå med en smedehammer, så at loddet netop hopper op fra skålen. Under apparatet er der anbragt en kraftmåler, som angiver slagets styrke.

Chefen for et større firma giver en nyansat agent besked om, hvad han skal foretage sig, når han er ankommet til den mindre provinsby, hvor han skal søge at afsætte firmaets varer. Han benytter følgende ord: De ankommer kl. 7 om morgenen, men da ingen af vore kunder kan modtage Dem før kl. 9, har De tid til forinden at indtage en kop kaffe, et par æg osv. og læse aviserne. De besøger derefter kunderne i den rækkefølge, som De finder angivet på dette stykke papir. De må se at blive færdig med forretningerne så tidligt som muligt, således at jeg ved 1-tiden kan modtage en telegrafisk meddelelse om salgets forløb." -

Den følgende dag venter chefen forgæves på telegrammet. Det er ikke kommet kl. 1, ikke kl. 3 og endnu ikke kl. 4. Først ved 5-tiden modtager han en depeche med følgende ordlyd: "Har endnu ingen æg kunnet opdrive. Afventer yderligere ordrer."

At anekdotens unge mand i kraft af sin absurde pligtopfyldenhed er umulig som handelsmand, er det overflødig at tilføje, men hvem ved, om han ikke kunne blive en ganske habil tjenestemand.

Mens det er forholdsvis nemt i grove træk at angive hvilke egenskaber, der er af betydning inden for de tre omtalte erhvervsgrupper, kræver det et indgående studium, hvis man vil forsøge på for et enkelt fags vedkommende at udrede, hvilke specielle evner, der bestemmer arbejdets kvalitet. En sådan udredning bliver i virkeligheden først mulig gennem en systematisk iagttagelse af selve arbejdsprocessen. Før man kan sige noget om de evner, som snedkeren, bogtrykkeren, lokomotivføreren eller klejnsmeden skal være i besiddelse af, må man have undersøgt karakteren af det arbejde, hvormed disse mennesker er beskæftiget.

Det tilfældige erhvervsvalg.
Men har en skildring af de forskellige erhverv nogen interesse ? Er det ikke nok, at man kender til og forstår sig på sit arbejde - hvorfor skal man også søge at erhverve sig kendskab til de andres - et kendskab, der jo altid må blive yderst ufuldkomment, når man tager de tusind forskellige former for arbejdet i betragtning, der eksisterer i et moderne samfund!

Der findes en gruppe mennesker der altid vil være interesseret i at kende de fordringer, som de mange forskellige erhverv stiller. Det er de ganske unge - alle dem, der skal til at vælge sig en livsstilling.

"Hvad skal min dreng - eller hvad skal min datter - være? " Dette spørgsmål fylder mange forældre med uro, og talrige unge har meget svært ved at bestemme sig. Og det er ikke så underligt, for de unge savner som regel kendskab til de to ting, der muliggør en sikker afgørelse: de ved meget lidt om fagene og de arbejdsvilkår, der bydes dem, og de ved som regel heller ikke meget mere om, hvad de egentlig selv egner dem til!

< Tilbage  Til side 5 >