Mandag 23/5 2022.

Psykoteknikkens udvikling

Titel: Om valget af en livsstilling. Kategori: Psykologi og adfærd 1925. Side 6 af 9 < Tilbage

Psykoteknisk undersøgelse. Psykoteknisk undersøgelse af en flyveaspirant. Flyveren må have en klar opfattelse af legemets og maskinens stilling under flyvningen. Ovenatående apparat kan hældes og vippes i forskellige retninger. Aspiranten, der er byndet for øjnene, skal så hurtigt som muligt kunne angive hældningsretningen.

Man er i vore dage begyndt at indse, at mellem skolen og det praktiske liv må der bygges en bro. Samfundet kan ikke være tjent med en så dårlig økonomisering med de menneskelige kræfter. For når en ung anbringes på et sted, hvor han ikke hører hjemme, betyder dette jo ikke alene et spild af menneskelykke, men samtidig et spild af arbejdskraft, af tid, af materiale og af penge.

Rundt omkring i udlandet - og for nylig også herhjemme - har man taget dette brobygningsarbejde op i forståelsen af, at det gælder om at lede de menneskelige kræfter ind på de rette baner. Vi skal i det følgende afsnit se, hvorledes denne bevægelse har udviklet sig.

Psykoteknikkens udvikling.
Mens tanken om at være de unge behjælpelig med valg af livsstilling er mærkværdig ny herhjemme, opstod den for omtrent 20 år siden i Amerika, hvor den blev ført frem af en stærkt socialt interesseret og meget varmhjertet mand professor Parson i Boston.

Han samlede en skønne dag en hel del af de drenge, der skulle forlade skolen, til et møde, hvor de i fællesskab kunne drøfte de fremtidsmuligheder, som de forskellige livsstillinger bød dem. Det viste sig, at han i kraft af den menneskundskab og det erhvervskendskab, hvormed han sad inde, kunne yde dem en fortræffelig hjælp, og nogle år efter - 1908 - så han sig i stand til at åbne det såkaldte "Parsons Bureau", hvor alle piger og drenge fra Boston ved skolegangens afslutning kunne henvende sig for gratis at indhente oplysninger og modtage råd og vejledning vedrørende de fag, som de tænkte på at vælge.

Parson var klar over, at skulle sagen få betydning, gjaldt det om at finde en måde, hvorpå man kunne fastslå, hvilke egenskaber de unge var i besiddelse af, og hvortil de i følge deres evner egnede sig, og han begyndte i dette øjemed så småt at anstille en række eksperimenter med sine klienter.

Parson fandt en række efterlignere i de andre amerikanske byer, men mange af disse besad ikke hans dygtighed og uegennyttige interesse for de unge, og flere af bureauerne sank efterhånden ned til at blive en slags bedre fæstekontorer.

Det er et spørgsmål, hvor hurtigt og langt sagen havde vundet frem, hvis man ikke fra anden side var blevet interesseret i en mere hensigtsmæssig fordeling af den menneskelige arbejdskraft. Allerede samtidig med eller mere måske tidligere end Parson havde forskellige virksomheder været interesseret i gennem sikre metoder at udtage de folk, der mødte med de bedste anlæg og kvalikationer for en given stilling.

Der findes nemlig bestemte stillinger, hvor det absolut nødvendigt, at ansøgeren møder udrustet med visse sjælelige egenskaber, der ikke i nogen henseende opviser den mindste mangel. Den mand, der skal kunne føre et tog eller et skib må frem for alt råde over et par gode og skarpe øjne.

< Tilbage  Til side 7 >